ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

Захтев је иницијални акт којим се покреће обједињена процедура која обухвата поступања надлежних органа по захтеву  грађана, а односи се на изградњу, доградњу или реконструкцију објеката.

Oд 04.01.2016. године захтеве је могуће поднети искључиво електронским путем, преко линка за приступ порталу.

 

gradjevinske.dozvole@zemun.rs

 

 

Овде можете преузети:

 

Преглед најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури

Закон о планирању и  изградњи

Правилник о класификацији објеката

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре

Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења техничке контроле техничке документације према класи и намени објекта

Линк за приступ порталу за електронско подношење захтева за грађење

Линк за сва потребна обавештења и упутства

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем

Таксе

 

 

Регистар донетих одлука:

 

Решење употреба дозвола 351 98 14 од 18.03.2015

Решење употреба дозвола 351 742 12 од 30.03.2015

Решење употреба дозвола 351 743 14 од 08.04.2015

Решење употреба дозвола 351 279 86 од 22.04.2015

Решење употреба дозвола 351 1282 05 од 22.04.2015

Решење употреба дозвола 351 460 09 од 24.04.2015

Решење употреба дозвола 351 990 14 од 27.04.2015

Решење употреба дозвола 351 747 13 од 29.04.2015

Решење употребна дозвола 351 1319 09 од 26.05.2015

Решење употребна дозвола 351 749 14 од 27.05.2015

Решење Употребна дозвола бр. 351 1379 11 од 09.07.2015

Решење Употребна дозвола бр. 351 1151 14 од 19.06.2015

Решење Употребна дозвола бр. 351 1361 72 од 17.06.2015

Решење Употребна дозвола бр. 351 1148 14 од 14.05.2015.

Решење Употребна дозвола бр. 351 826 14 од 03.07.2015

Решење Употребна дозвола бр. 351 735 13 од 23.06.2015

Решење Употребна дозвола бр. 351 224 12 од 19.05.2015

Решење Употребна дозвола бр. 351 1475 14 од 19.06.2015

Решење бр. 351-241-15, од 13.03.2015

Решење 351 326 15 од 06.04.2015

Решење 351 861 14 од 21.04.2015

Решење 351 402 15 од 22.04.2015

Решење 351 427 15 од 12.05.2015

Решење 351 458 15 од 15.05.2015

Решење 351 489 15 од 18.05.2015

Решење 351 455 15 од 22.05.2015

Решење 351 558 15 од 01.06.2015

Решење 351 597 15 од 04.06.2015

Решење бр. 351 630 15 од 12.06.2015

Решење бр. 351 865 15 од 04.08.2015

Решење бр. 351 851 15 од 17.08.2015

Решење бр. 351 847 15 од 30.07.2015

Решење бр. 351 726 15 од 07.07.2015

Решење бр. 351 702 15 од 27.07.2015

Решење бр. 351 696 15 од 28.07.2015

Решење бр. 351 670 15 од 23.06.2015

Решење бр. 351 663 15 од 30.06.2015

Решење бр. 351 1640 14 од 16.04.2015

Решење бр. 351 790 15 од 20.07.2015

Решење бр. 351 611 15 од 27.07.2015

Решење бр. 351 439 15 29.07.2015

Решење бр. 351 825 15 од 04.08.2015

Закључак  бр. 351 235 15, од 13.03.2015

Закључак  бр. 351 1203 09, од 27.03.2015

Закључак 351 400 15 од 20.04.2015

Закључак 351 399 15 од 23.04.2015

Закључак 351 427 15 од 27.04.2015

Закључак 351 439 15 од 04.05.2015

Закључак 351 443 15 од 04.05.2015

Закључак 351 448 15 од 04.05.2015

Закључак 351 455 15 од 06.05.2015

Закључак 351 861 14 од 07.05.2015

Закључак 351 458 15 од 07.05.2015

Закључак бр. 1058 861 14 од 11.05.2015

Закључак бр. 351 492 15 од 13.05.2015

Закључак 351 515 15 од 22.05.2015

Закључак 351 526 15 од 22.05.2015

Закључак 351 530 15 од 26.05.2015

Закључак 351 535 15 од 27.05.2015

Закључак 351 540 15 од 27.05.2015

Закључак 351 543 од 27.05.2015

Закључак 351 547 15 од 28.05.2015

Закључак 351 560 15 од 01.06.2015

Закључак бр. 351 1280 09 од 26.06.2015

Закључак бр. 351 1203 09 од 01.07.2015

Закључак бр. 351 744 15 од 09.07.2015

Закључак бр. 351 715 15 од 02.07.2015

Закључак бр. 351 710 15 од 01.07.2015

Закључак бр. 351 702 15 од 02.07.2015

Закључак бр. 351 696 15 од 29.06.2015

Закључак бр. 351 684 15 од 26.06.2015

Закључак бр. 351 683 15 од 26.06.2015

Закључак бр. 351 674 15 од 23.06.2015

Закључак бр. 351 663 15 од 22.06.2015

Закључак бр. 351 611 15 од 09.06.2015

Закључак бр. 351 608 15 од 09.06.2015

Закључак бр. 351 606 15 од 10.06.2015

Закључак бр. 351 560 15 од 01.06.2015

Закључак бр. 351 547 15 од 28.05.2015

Закључак бр. 351 543 15 од 07.07.2015

Закључак бр. 351 540 15 од 27.05.2015

Закључак бр. 351 439 15 од 07.07.2015

Закључак бр. 351 71 11 од 24.06.2015

Закључак бр. 351 7 14 од 19.06.2015

Закључак бр. 351 685 15 од 29.06.2015

Закључак бр. 351 543 од 27.05.2015

Закључак бр. 351 674 15 од 23.06.2015

Закључак бр. 351 543 од 27.05.2015

Закључак бр. 351 492 15 од 13.05.2015

Закључак бр. 351 1280 09 од 17.07.2015

Закључак бр. 351 1031 08 од 13.07.2015

Закључак бр. 351 895 15 од 12.08.2015

Закључак бр. 351 891 15 од 11.08.2015

Закључак бр. 351 878 15 од 10.08.2015

Закључак бр. 351 866 15 04.08.2015

Закључак бр. 351 861 14 од 07.05.2015

Закључак бр. 351 851 15 од 03.08.2015

Закључак бр. 351 845 15 од 29.07.2015

Закључак бр. 351 792 15 од 20.07.2015

Закључак бр. 351 752 15 од 09.07.2015

Закључак бр. 351 749 14 од 09.07.2015

Закључак бр. 351 735 15 од 09.07.2015

Закључак бр. 351 696 15 од 14.07.2015

Закључак бр. 351 684 15 од 03.08.2015

Закључак бр. 351 680 15 од 26.06.2015

Закључак бр. 351 530 15 од 26.05.2015

Закључак бр. 351 324 92 од 17.07.2015

Закључак бр. 351 234 92 од 17.07.2015

Закључак бр. 351 58 14 од 12.08.2015

Закључак бр. 351 41 13 од 14.07.2015

Закључак бр. 351 792 15 од 20.07.2015

Закључак бр. 351 715 15 од 12.08.2015

Закључак бр. 351 685 15 03.08.2015

Закључак бр. 351 439 15 од 17.07.2015

Закључак бр. 351 1265 09 од 23.07.2015

Закључак бр. 351 1203 09 од 23.07.2015

Закључак бр. 351 1203 09 од 04.08.2015

Закључак бр. 351 900 15 од 11.08.2015

Закључак бр. 351 889 14 од 10.08.2015

Закључак бр. 351 886 15 од 07.08.2015

Закључак бр. 351 860 15 од 03.08.2015

Закључак бр. 351 840 15 од 27.07.2015

Закључак бр. 351 839 15 од 24.07.2015

Закључак бр. 351 838 15 од 27.07.2015

Закључак бр. 351 825 15 од 23.07.2015

Закључак бр. 351 805 15 од 03.08.2015

Закључак бр. 351 803 15 од 21.07.2015

Закључак бр. 351 702 15 од 21.07.2015

Закључак бр. 351 611 15 од 15.07.2015

Закључак бр. 351 390 79 од 23.07.2015

Закључак бр. 351 224 12 од 23.07.2015