КОНТАКТ ЦЕНТАР ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 

Влада Републике Србије формирала је Контакт центар републичких инспекција како би грађани били у прилици да на јединственом месту упуте све пријаве, представке и притужбе које се односе на неправилности и поступања привредних субјеката и других лица у условима ванредне ситуације.

 

Контакт центар је на услузи грађанима непрекидно, а у периоду од 9 до 16 часова радним данима, грађани могу разговарати са оператерима Контакт центра, док се ван тог периода могу оставити све пријаве и представке преко говорног аутомата.

 

Контакт центар је јединствено место на којем се прикупљају све пријаве и представке, као и притужбе на рад службених лица републичких инспекција, где се након класификације и обраде, прослеђују надлежним инспекцијским органима, ради координисаног поступања инспекције у најкраћем могућем року. О исходу сваке пријаве и представке, грађанин се обавештава телефоном или електронском поштом, у законском року. На тај начин, све инспекцијске службе су обједињене на једном месту, што значајно скраћује време које грађанин може да изгуби 

 

Грађани могу упутити све своје пријаве, представке и притужбе телефоном на број 011/6350-322 или путем онлајн формулара на сајту https://inspektor.gov.rs/page/718/контакт-центар.