Трибина у Батајници

Градска општина Земун организује

 

Т Р И Б И Н У

 

у петак, 28. септембра 2018. године, у просторијама МЗ Батајница, Улица Јована Бранковића 2, са почетком у 15 часова.

 

 

ДНЕВНИ РЕД :

 

  1. СЕНАЖА ЛУЦЕРКЕ
  2. ТУМАЧЕЊЕ АГРОХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА ЗЕМЉИШТА
  3. ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
  4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

 

Предавачи су: дипл. инж. пољопривреде Драгољуб  Крајновић и дипл. инж. мелиорација земљишта Златко Вамповац из ПССС Падинска Скела и запослени из Градске општине Земун, Одсека за привреду.