ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

 
На основу, Јавног позива за достављање пријаве за доделу подстицајних средства у области
воћарства и повртарства на територији града Београда за 2017. годину, донета је Одлука о додели подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда за 2017. годину за набавку и постављање опреме и то:
– противградне мреже на засад воћа;
– противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап на засад воћа;
– пластеника са системом за наводњавање кап по кап за повртарску производњу и
– система за наводњавање кап по кап на засад воћа.
Три пољопривредна произвођача-подносиоци пријава, са територије градске општине Земун
на листи су за подстицајна средства и то:
-Славољуб Баковић из Земуна, за набавку и постављање противградне мреже са системом за наводњавање кап по кап;
-Зоран Ђурић из Земуна, за набавку и постављање пластеника са системом за наводњавање кап по кап;
-Душица Прошић Ћурчић из Земуна, за набавку и постављање система за наводњавање кап по кап.
Одлука се може погледати/преузети на адреси:

http://www.beograd.rs/images/file/de1ee747cde59075877157f70b1de667_3399313307.pdf