Контакт

ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Магистратски трг 1, 11080 Београд – Земун

info@zemun.rs

Радно време: радним даном од 7:30 до 15:30 часова

Телефони:

 

Кабинет председника, тел. 3778 – 401

Кабинет заменика председника, тел.  3778 – 609

Председник Скупштине ГО Земун, тел. 3778 – 404

Веће ГО Земун, тел. 3778 – 439

 

Управа ГО Земун

Начелник Управе ГО Земун, тел. 3778-424

Одељење за општу управу, тел. 3778-407

Одељење за изборна права и послове органа, тел. 3778-405 3778-531 

Одељење за инвестиције и комунално-инспекцијске послове 3778-411

Одељење за грађевинске послове и послове озакоњења 3778-518

Одељење за имовинско-правне и  стамбене послове тел. 3778-503

Одељење за друштвене делатности и локални економски развој, тел. 3778-577,  3778-500, 3778-413

Одељење за финансије, тел. 3778-416

Служба за јавне набавке тел. 3778-406

Служба за заједничке послове, тел. 3778 – 409

 


 

ЈУМ – ЈЕДИНСТВЕНО УПРАВНО МЕСТО

Шалтери озакоњења, писарнице, матичне службе,

Националне службе за запошљавање и ЈП ”Пошта Србије”

Батајница, Пуковника Миленка Павловића број 3

Национална служба за запошљвање тел. 8480-007, 8480-004

Матичари тел. 6351-953

Писарница тел. 6351-954

Озакоњење тел. 6351-955

Пошта тел. 8480-062

Радно време: радим данима од 7.30 до 15.30 часова

 


 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1980-sekretarijat-za-inspekcijske-poslove_3/

inspekcija@beograd.gov.rs

Дежурна инспекција, тел. 3222-262, 3309-760, 3309-762
Грађевинска инспекција, тел. 3220-441, 063/340-931, радним данима од 7 до 15 часова и суботом од 10 до 18 часова

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА – ЗЕМУН

www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/2028-sekretarijat-za-upravu_3/

maticari@zemun.rs

Начелник, тел: 3778- 455

Матичари, тел. 3778- 449, 3778-451, 3778-452, 3778-448, 3778-450

Радно време: радним даном од 7.30 до 15.30 часова

Суботом од 8 до 12часова матичар за пријаву смрти

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ – ОДЕЉЕЊЕ ЗЕМУН

www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1731905-sekretarijat-za-javne-prihode_2/

www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1757285-prijave-i-zahtevi_2/

Захтеви за уверења и пореске пријаве

ujpzemun@beograd.gov.rs

sjpbeograd@beograd.gov.rs

 

Шеф Одељења за јавне приходе, тел. 3778 -634, 3778 -635

Порез на имовину физичких лица, тел. 3778-636

Порез на имовину за прaвна лица, тел. 3778-629

 


 

 

    Ваше име (обавезно)

    Ваш -маил (обавезно)

    Тема

    Ваша порука