ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПРОЈЕКТИ У ТОКУ

 

ПРОЈЕКАТ: МОЈА ЗЕМУНСКА КАРТИЦА

 

Средства из буџета Градске општине Земун
Пројекат је почео са реализацијом 4. априла 2016. године, а осмишљен је у циљу подстицања малих и средњих привредних субјеката, да кроз одобрене попусте на асортиман подстичу продају своје робе и услуга, а грађани остварују битне уштеде приликом куповине. У оквиру пројекта у периоду од 2016. до 2018. године финансирани су бесплатни рекреативни и едукативни програми рекреативног пливања за пензионере, обуке у пливању за децу, рекреативног играња стоног тениса, основне обуке за рад на рачунару, курса енглеског језика, плеса са корективним вежбама и др., а обезбеђене су и бесплатне карте за позоришне представе и ваучери за бесплатну чланарину за библиотеку.

 

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

 

ПРОЈЕКАТ: ПАРТНЕРСТВА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

Време реализације: 2 године (2016-2018.)
Укупна вредност пројекта: 7000 евра
Извор финансирања: Агенција Глобални ангажман (финансирање се реализује по налогу Савезног министарства за привредну сарадњу и развој Републике Немачке)
Циљ пројекта јесте да се кроз партнерство локалних самоуправа Републике Немачке и других држава да снажнији подстрек за ангажовање и усмеравање братских општина у правцу реализације циљева одрживог развоја. Сврха пројекта је да представници братских општина заједно прођу кроз обуке за примену методологије припреме предлога пројекта и реализацију динамике пројекта и да у директној комуникацији, договоре и реализују пројектну идеју која се реализује паралелно у обе општине. Од средстава која су опредељена планира се одржавање Јавне манифестације промоције циљева одрживог развоја; пројекат: Предузетнички компас и пројектна активност “Доведимо природу у град”.

 

ПРОЈЕКАТ: ЈАВНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ – ДЕЧЈЕ ИГРАЛИШТЕ (ул. Миће Радаковића бр. 6)

 

Време реализације: од новембра 2017. године до новембра 2018. године
Укупна вредност: 4,364,499.95 динара
Извор финансирања: Нафтна индустрија Србије
Циљ пројекта је уређење јавне зелене површине са дотрајалим и оштећеним мобилијаром, небезбедним бетонским платоом и девастираном вегетацијом, на начин да се уреди плато са дечијим игралиштем и поставе савремени реквизити за игру, парковски мобилијари и садња одговарајуће вегетације.

 

ПРОЈЕКАТ: ИНФО ПУЛТ И АЖУРИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ПРИВРЕДНИКА

 

Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: 4 месеца у 2018. години
Вредност пројекта: 269.741,68 динара
Пројекат се реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање с циљем олакшаног приступа информацијама особама са инвалидитетом у Општини Земун, као и ажурирање адекватне базе података свих привредних субјеката на територији општине Земун. Програм предвиђа запошљавање две особе са инвалидитетом током четири месеца.

 

ПРОЈЕКАТ: ЗЕМУНСКИ ЕКОЛОЗИ

 

Средства Националне службе за запошљавање.
Време реализације пројекта: 4 месеца у 2018. години (01. 06. -30.09. 2018. године). Вредност пројекта: 809.225,04 динара.
Циљ пројекта је чишћење и уређење запуштених јавних површина које нису у програму редовног одржавања од стране Комуналних служби Града Београда. За пројекат је ангажовано шест незапослених лица са евиденције Националне сужбе из категорије теже запошљивих (I и II степен стручне спреме).

 

ПРОЈЕКАТ: ЗЕЛЕНА НЕДЕЉА

 

Средства Делегације Европске уније у Србији
Време реализације: од 09. маја до 5. јуна 2013. године
Укупна вредност пројекта: 3.000 евра
Поводом Светског дана заштите животне средине 5. јуна, делегација Европске уније у Србији сваке године организује манифестацију “Зелена недеља” која се одржава у периоду између 9. маја (Дан Европе) и Светског дана заштите животне средине, 5. јуна. Градска општина Земун се укључила у ову манифестацију кроз организовање такмичења четвртих разреда основних школа у сакупљању старог папира и картонске амбалаже за рециклажу. За прве три школе обезбеђене су пригодне награде и то: видео пројектор, крстарење Дунавом и друге пригодне награде.

 

ПРОЈЕКАТ: ЗЕМУН НА ДУНАВУ – ПРОГРАМ EXCHANGE 3

 

Средства Делегације Европске уније у Србији
Време реализације пројекта од 25.03.2011. до 24.06.2012.
Укупна вредност пројекта: 212.550 евра
Уговор између Делегације ЕУ у Републици Србији и Градске општине Земун потписан је 25.03.2011. године ради реализације EXCHANGE 3 програма којим је управљала Стална конференција градова и општина. Реализација пројекта допринела је богатијој туристичкој понуди Земуна, повећању броја туристичких посета, као и повећању запошљавања у сектору туризма.

 

ПРОЈЕКАТ: УСПОСТАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ПОМОЋИ У КУЋИ ЗА РАЊИВЕ ГРУПЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ЗЕМУНУ – ПРОГРАМ ИПА 2009

 

Средства Делегације Европске уније у Србији
Време реализације: 12 месеци (24. мај 2011 до 24. маја 2012. године)
Укупна вредност пројекта: 111.063 евра
На позив Делегације Европске уније, Градска општина Земун је 24. маја 2011. године аплицирала са Пројектом “Успостављање услуге помоћи у кући за рањиве групе избеглица и интерно расељених лица у Земуну”. Партнер на пројекту је био Градски центар за социјални рад. Увођење новог сервиса “Помоћ у кући” породицама и деци са посебним потребама из реда избеглих и интерно расељених лица, омогућило је лакше укључивање у заједницу којој припадају. Услугу је примило више од 75 породица избеглица и интерно расељених лица.

 

ПРОЈЕКАТ: ПАРТНЕРСТВО КРОЗ СРБИЈУ

 

Средства Делегације Европске уније у Србији
Укупна вредност пројекта за четири општине: 336.751 евра
Укупна вредност пројекта за ГО Земун: 80.825 евра
Градска општина Земун је потписала уговор о Конзорцијуму са три општине: Чоком, Тополом и Новим Кнежевцем и учествовала је у имплементацији пројекта за подршку развоју услуга у заједници за децу са сметњама у развоју. Пројектом је успостављена услуга Дневни боравак за децу са сметњама у развоју у школи за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић”.

 

РЕАЛИЗОВАНИ ЈАВНИ РАДОВИ

 

ЈАВНИ РАД: ИНФО ПУЛТ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА

 

Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: 4 месеца у 2017. години
Вредност пројекта: 129.095,52 динара
Директор Националне службе за запошљавање донео је Одлуку о одобравању спровођења јавног рада бр. 0103-10170-3/2017 од 24.04.2017.године под називом “Инфо пулт за пружање помоћи осетљивим групама грађана”. Циљ пројекта је био олакшан приступ информацијама у ГО Земун особама са инвалидитетом и њихово запошљавање. Програм је предвиђао запошљавање једне (1) особе са инвалидитетом током четири (4) месеца.

 

ЈАВНИ РАД: ЗЕМУНСКИ ЕКО ЧУВАРИ

 

Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: 4 месеца у 2017. години
Вредност пројекта: 484.382,24 динара
Циљ пројекта је чишћење и уређење зелених јавних површина, ангажовањем четворо незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање из категорије теже запошљивих лица.

 

ЈАВНИ РАД: ПОМОЋ СТАРИМА

 

Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: 4 месеца у 2017. години
Вредност пројекта: 726.573,36 динара

 

Реализацијом јавног рада омогућило се радно способним особама да брже и лакше дођу до посла, да се осете друштвено корисним члановима заједнице. Истовремено побољшао се положај старијих, немоћних суграђана, успостављањем услуге која им је потребна. Овим радом ангажовано је шест особа са евиденције Националне службе за запошљавање током четири месеца.

 

ЈАВНИ РАД: ПОДРЖИ СТАРИЈЕ

 

Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: 4 месеца у 2016. години
Вредност пројекта: 269.741,68 динара

 

Реализацијом јавног рада омогућило се радно способним особама да брже и лакше дођу до посла, да се осете друштвено корисним члановима заједнице. Истовремено побољшао се положај старијих, немоћних суграђана, успостављањем услуге која им је потребна.

 

ЈАВНИ РАД: ИНФО ПУЛТ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА

 

Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: 4 месеца у 2016. години
Вредност пројекта: 129.095,52 динара
Циљ пројекта је био олакшан приступ информацијама у ГО Земун особама са инвалидитетом и њихово запошљавање. Програм је предвиђао запошљавање једне особе са инвалидитетом током четири месеца.

 

ЈАВНИ РАД: ПОСЛОВНИ ON – LINE ИМЕНИК

 

Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: 6 месеци у 2013. години
Вредност пројекта: 1.568.474,40 динара

 

Током трајања овог јавног рада, шест особа са инвалидитетом радило је на изради јединствене електронске базе података привредних субјеката систематизованих по посебним карактерима.

 

ЈАВНИ РАД: УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА ГО ЗЕМУН ОТВАРАЊЕМ ИНФО ПУЛТА ЗА ОСОБЕ СА СЕНЗОРСКИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ

 

Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: 6 месеци у 2012. години
Вредност пројекта: 493.255,56 динара

 

Циљ пројекта је био олакшан приступ информацијама у ГО Земун особама са сензорским инвалидитетом и њихово запошљавање. Током трајања јавног рада ангажоване су две особе са инвалидитетом.

 

ЈАВНИ РАД: ФОРМИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ПРИВРЕДНИКА ЗЕМУНА

 

Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: 6 месеци у 2012. години
Вредност пројекта:1.230.747,44 динара
У периоду од шест месеци, на реализацији овог јавног рада било је ангажовано шест инвалидних лица. Циљ пројекта је развој адекватне базе података кроз ефикасан обухват свих привредних субјеката на територији општине Земун.

 

ЈАВНИ РАД: САЧУВАЈМО ЗЕЛЕНУ ОАЗУ

 

Средства Националне службе за запошљавање
Време реализације пројекта: од 15.05. до 15.09. 2011. године
Укупна вредност пројекта: 705.207,00 динара
Пројекат је обухватио радове на чићењу и одржавању Великог ратног острва за предстојећу купалишну сезону.