Бесплатне агрохемијске анализе за пољопривредне произвођаче са територије градске општине Земун

 
Ради заштите и очувања хемијских и биолошких својстава пољопривредног земљишта, власник односно корисник обрадивог пољопривредног земљишта дужан је да врши контролу плодности и евиденцију количине унетог минералног ђубрива и пестицида. Контрола плодности врши се по потреби а најмање сваке пете године. Анализом земљишта на параметре плодности, пољопривредни произвођачи добијају препоруку о правилном ђубрењу у смислу количине ђубрива и времена примене, чиме се могу постићи значајне уштеде и повећање приноса.
 
Узорковање ће вршити стручњаци из ССПП Падинска Скела.
 
За анализе пољопривредног земљишта потребна су два документа:
1.Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава
2.Извод из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о газдинству и о члановима
 
Може се контролисати до 10 узорака.
 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи могу да се јаве у канцеларију 84. на другом спрату у градској општини Земун, или на телефоне број 011/3778-482, 062/ 8019-075.
 
Особа за контакт је Ковиљка Стојсављевић, руководилац Групе за одрживи развој привредних делатности.