БЕСПЛАТНЕ АГРОХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

 
Редовна контрола плодности пољопривредног земљишта је предуслов правилне исхране биља, а и могућност пољопривредним произвођачима да добију препоруку о правилном ђубрењу и садржају хранљивих материја у земљишту.
 
Адекватном применом ђубрива постижу се уштеде у новцу, повећавају се приноси, смањује се загађење животне средине и остварује већи профит.
 
Према Закону о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015) власник односно корисник обрадивог пољопривредног земљишта дужан је да врши контролу плодности и евиденцију количине унетог минералног ђубрива и пестицида. Контрола плодности врши се по потреби а најмање сваке пете године.
 
Анализе ће вршити стручњаци из ССПП Падинска Скела.
 
За анализе пољопривредног земљишта потребна су два документа:
 
1. Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава
 
2. Сетвена структура за 2017. годину
 
Може се контролисати до 10 узорака.
 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи могу да се пријаве у канцеларију 84. на другом спрату у Градској општини Земун, или на број телефона 011/3778-482, 062/ 8019-075.
 
Особа за контакт је Ковиљка Стојсављевић, руководилац Групе за одрживи развој привредних делатности.