Трибина у Батајници

Градска општина Земун организује

 

Т Р И Б И Н У

 

У уторак, 5. марта  2019. године, у просторијама МЗ Батајница,

Улица Јована Бранковића бр. 2, са почетком у 10 часова

 

ДНЕВНИ РЕД :

 

 • Заштита ратарских усева – Милош Нешковић, Галеника Фитофармација
 • Правилна примена пестицида – дипл. инж. Александар Ристић, ХИ Жупа
 • Последице спаљивања жетвених остатака – Александар Павловић, Екопатент
 • Мере подстицаја Града Београда у пољопривреди за 2019. годину – Драгана Степановић Београд, Г.С. за Привреду
 • Осигурање усева и плодова – дипл. инж. Зорица Деретић, Дунав осигурање
 • Унапређење производње млека и меса на пољ. газдинствима – dr sc. Александар Милетић, Институт ПКБ Агроекономик
 • Производне карактеристике различитих група зрења кукуруза – дипл. инж. Нада Ерић, Институт ПКБ Агроекономик
 • Резистентност корова на хербициде и антирезистентна стратегија, проф. др Сава Врбничанин, Пољопривредни факултет, Земун.
 • ИПАРД у 2019, mr sc. Анка Качаревић, ПССС Падинска Скела
 • Прерада пољопривредних производа, дипл.инж. Златко Вамповац, ПССС Падинска Скела
 • Значај прогнозе штетних организама у заштити биља, mr sc. Елеонора Онћ Јовановић ПССС Падинска Скела