ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА

ПРОЈЕКТИ ПОВЕРЕНИШТВА ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 13 месеци -Уговор о донацији потписан  20. априла  2022. године

Рок реализације: 31.05.2023. године

Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 5
Вредност појединачног пакета је 700.000,00 динара

Пројекат реализације је у току.

 

ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 04. априла  2022. године

Рок реализације: 30. 04. 2023. године
Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 5
Вредност појединачног пакета је  700.000,00 динара

Пројекат реализације је у току.

 

ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ ЗА СТВАРАЊЕ И ПОБОЉШАВАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА  ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЦНИЦОМ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 01. марта 2022. године

Рок реализације: 30. 04. 2023. године
Укупна вредност пројекта: 5.100.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 3
Вредност појединачног пакета је 1. 500.000,00 динара

Пројекат реализације је у току.

 

ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 13. априла  2021. године

Рок реализације: 31. 05. 2022. године
Укупна вредност пројекта: 4.800.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 8
Вредност појединачног пакета је  600.000,00 динара
Пројекат је успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ ”УГОВОР О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 19. новембра 2020. године.

Рок реализације: 31. децембар 2021. године
Укупна вредност пројекта: 250.000,00 динара
Вредност појединачног пакета је 25.000,00 динара
Пројекат је успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 1 месец- Решење о донацији потписано 18. новембра 2020. године, рок реализације 31. децембар 2020. године
Укупна вредност пројекта: 375.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 18. новембра 2020. године, рок реализације 1. април 2021. године
Укупна вредност пројекта: 400.000,00 динара
Број одобрених пакета: 20
Вредност појединачног пакета је 20.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Вереме реализације: 13  месеци-Уговор о донацији потписан  19.мај 2020. године

Анекс 3 Уговора о донацији потписан  13.мај 2022. године

Рок реализације: 30.11.2022. године

Укупна вредност пројекта: 8.250.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 15
Вредност појединачног пакета је 550.000,00 динара

Пројекат реализације је у току.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације:  12 месеци-Уговор о донацији потписан 03.јула 2019. године,

Рок реализације: 31.07.2020. године

Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00 динара
Број одобрених пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 200.000,00 динара

Пројекат је успешно реализован.

 

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 13 месеци -Уговор о донацији потписан  15.маја 2019. године

Рок реализације: 30.06.2020. године

Укупна вредност пројекта: 2.200.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 4
Вредност појединачног пакета је 550.000,00 динара

Пројекат завршен.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Вереме реализације: 14  месеци-Уговор о донацији потписан  23.апрла 2019. године

Рок реализације: 30.06.2020. године

Укупна вредност пројекта: 5.500.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 550.000,00 динара

Пројекат је успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 30. маја 2018. године,

Рок реализације: 31.12.2020. године
Укупна вредност пројекта: 3.850.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 7
Вредност појединачног пакета је 550.000,00 динара
Пројекат завршен.

 

ПРОЈЕКАТ ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ
 
Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 5. јуна 2018. године

Рок реализације: 30.09.2020. године
Укупна вредност пројекта: 2.750.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 5
Вредност појединачног пакета је  275.000,00 динара

Пројекат је успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 30. маја 2018. године,
Рок реализације: 31. мај 2019. године
Укупна вредност пројекта: 3.850.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 7
Вредност појединачног пакета је 550.000,00 динара
Пројекат је успешно реализован.

 

 

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 5. јуна 2018. године
Рок реализације: 30. јуна 2019. године
Укупна вредност пројекта: 2.750.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 5
Вредност појединачног пакета је 275.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 12 месеци – Уговор о донацији потписан 5. јуна 2018. године,
Рок реализације: 31. маја 2019. године
Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00 динара
Број одобрених пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 200.000,00 динара
Пројекат је успешно реализиван.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ УСМЕРЕНА КА ПОВЕЋАЊУ ТОЛЕРАНЦИЈЕ, ОТКЛАЊАЊУ ПРЕДРАСУДА И РАЗВОЈУ КОМУНИКАЦИЈЕ И ДИЈАЛОГА ПРЕМА МИГРАНТИМА” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 10 месеци – Уговор о донацији потписано 24.маја 2017. године
Рок реализације 28. фебруар 2018. године
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “УГОВОР О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА МИГРАЦИЈАМА” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 6 месеци – Уговор о донацији потписан 23. новембра 2016. године.
Рок реализације: 31. мај 2017. године
Укупна вредност пројекта: 250.000,00 динара
Вредност појединачног пакета је 25.000,00 динара
Пројекат завршен.

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 1. септембар 2016. године, рок реализације 31. децембар 2016. године
Укупна вредност пројекта: 450.000,00 динара
Број одобрених пакета: 30
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 1. септембар 2016. године, рок реализације 31. децембар 2016. године
Укупна вредност пројекта: 450.000,00 динара
Број одобрених пакета: 30
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 14 месеци – Уговор о донацији потписан 24. маја 2016. године, Рок реализације: 31. јул 2016. године
Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 11
Вредност појединачног пакета је 500.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца – Решење о донацији потписано 6. августа 2015. године
Рок реализације: 31. децембар 2015. године
Укупна вредност пројекта: 390.000,00 динара
Број одобрених пакета: 26
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца – Решење о донацији потписано 6. августа 2015. године
Рок реализације 31. децембар 2015. године
Укупна вредност пројекта: 395.000,00 динара
Број одобрених пакета: 26
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 16 месеци – Уговор о донацији потписан 22. јуна 2015. године, Рок реализације: 31. октобра 2016. године
Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00 динара
Број одобрених пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 200.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 14 месеци – Уговор о донацији потписан 18. маја 2015. године Рок реализације: 31. јул 2016. године
Укупна вредност пројекта: 4.950.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 500.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 13 месеци – Уговор о донацији потписан 17. априла 2015. године Рок реализације: 31. мај 2016. године
Укупна вредност пројекта: 3.300.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 330.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 19. августа 2014. године, рок реализације 31. децембар 2014. године
Укупна вредност пројекта: 375.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 19. августа 2014. године, рок реализације 31. децембар 2014. године
Укупна вредност пројекта: 375.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

“ПОМОЋ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 11 месеци – Уговор о донацији потписан 19. јуна 2014. године Рок реализације 31. мај 2015. године
Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00 динара
Број одобрених пакета: 15
Вредност појединачног пакета је 200.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 12 месеци – Уговор о донацији потписан 9. маја 2014. године
Рок реализације: 31. мај 2015. године
Укупна вредност пројекта: 5.500.000,00 динара
Број грађевинских пакета: 10
Вредност појединачног пакета је 550.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца – Решење о донацији потписано 23. августа 2013. године.
Рок реализације 31. децембар 2013. године
Укупна вредност пројекта: 375.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ДОДЕЛА ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ ПОРОДИЦАМА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ” СРЕДСТВА КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

 

Време реализације: 4 месеца- Решење о донацији потписано 23. августа 2013. године.
Рок реализације 31. децембар 2013. године
Укупна вредност пројекта: 375.000,00 динара
Број одобрених пакета: 25
Вредност појединачног пакета је 15.000,00 динара
Пројекат успешно реализован.

 

ПРОЈЕКАТ “ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИРЛ” СРЕДСТВА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Време реализације: 12 месеци – Уговор о донацији потписан 12. јула 2013. године.
Рок реализације јул 2014. године
Укупна вредност пројекта: 82.000 евра
Број грађевинских пакета: 35
Вредност појединачног пакета је 2.000 еура
Пројекат успешно реализован.