ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА ЗА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО

08.05.2017.
ПРЕДАЈА ЗАХТЕВА ЗА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО
 
Предаја захтева за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се Управи за трезор, од 03. маја до 30. септембра 2017. године.
 
Право на регрес имају правна лица, предузетници и носиоци комерцијалног пољопривредног газдинства за ђубриво намењено радовима у пољопривреди које је купљено од 01. октобра 2016. године до 30. септембра 2017. године.
 
Уз захтев се прилаже оригинал фискалног исечка, а уколико се из њега не могу утврдити сви неопходни подаци, потребно је поднети и оригинал рачун.
 
Регрес износи 10(десет) динара по килограму купљеног ђубрива, односо највише 2000 динара по хектару.
 
Правилник и Образац Захтева за остваривање права на регрес за ђубриво у 2017. години може се преузети са следеће адресе: http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2017/krece-predaja-zahteva-za-regres-za-djubrivo/
 
Правилник и захтев се такође могу добити и у градској општини Земун у канцеларији 84. на другом спрату.