СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 2018-2023

 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 2018-2023

 

СИТУАЦИОНА И SWOT АНАЛИЗА