Трибина у Батајници

Градска општина Земун  организује

 

Т Р И Б И Н У

 

У петак, 22. фебруара  2019. године, у просторијама  МЗ Батајница,

Улица Јована Бранковића 2, са почетком у 14 часова.

 

ДНЕВНИ РЕД :

 

1. Заштита пшенице и диверзификација активности на газдинству

2. Обнова регистрације пољопривредних газдинстава

3. Порез на пољопривредно земљиште

 

Предавачи су: магистар пољопривреде Еленора Онћ – Јовановић, Златко Вамповац дипломирани инжењер мелиорација земљишта из Пољопривредне саветодавне стручне службе Падинска Скела и запослени из Градске општине Земун ,Одсек за привреду.