Јавни позив

 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

 

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о наставку обустављеног поступка за достављање пријава за доделу
подстицајних средстава за набавку трактора и пољопривредних прикључних машина на територији града Београда за 2020. годину

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о наставку обустављеног поступка за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области воћарства и повртарства на територији града Београда  за 2020.
годину  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о наставку обустављеног поступка за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области сточарства на територији града Београда  за 2020.
годину

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о наставку обустављеног поступка за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда  за 2020.
годину

 

 

Секретаријат за привреду је 4. марта 2020. године на званичној интернет страници града Београда, објавио четири ЈАВНА ПОЗИВА, увођењем ванредног стања због проглашења заразне болести COVID-19, Секретаријат за привреду је 17. марта 2020. године на званичној интернет страни града Београда, доставио обавештење да се обуставља поступак достављања пријава на јавне позиве, због обуставе рада свих шалтерских служби, а самим тим и немогућности прикупљања потребне документације за достављање пријава на јавне позиве, као и да ће се наставити након укидања ванредног стања.

Пријаве достављене у периоду од 4. до 17. марта 2020. године се сматрају благовремене, као и документација прибављена по јавном позиву од 4. марта 2020.године.

Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда на адреси https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/, или у ГО Земун  канцеларија  број 84 на телефон  011/3778-413.

 

Преостали рок за достављање пријава по јавном позиву је 30. јун 2020. године до 15 часова.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

 

 

На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС, број 48/2018,,23/2019 и 78/2020), расписујује

 

Ј А В Н И    П О З И В

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ  У 2020. ГОДИНИ

 

 

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана

Информације се такође могу добити и у Градској општини Земун у канцеларији  број 84. на другом спрату на телефон 011/3378-413.

 

Поступак за оствaривање права на подстицаје покреће се подношењем Захтева за oстваривање права на подстицаје у периоду од од 01. ЈУНА до 15. ЈУНА 2020. године

 

 

Текст јавног позива и обрасце можете преузети ОВДЕ

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура („Службени гласник РС, број 48/18 и 29/2019), расписује

 

 

Ј А В Н И    П О З И В

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА

НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2020. ГОДИНИ

 

 

Информације у вези Јавног позива  за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години, објављује се на огласној табли Управе за арарна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs.

 

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана

Информације се такође могу добити и у Градској општини Земун у канцеларији  број 84. на другом спрату на телефон 011/3378-413.

 

Поступак за оствaривање права на подстицаје покреће се подношењем Захтева за oстваривање права на подстицаје у периоду од од 01. ЈУНА до 15. ЈУНА 2020. године

 

Текст јавног позива и обрасце можете преузети

 

ОВДЕ

 

 

 


 

 

04.март 2020. године

 

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2020. годину, број: 3-101/20-ГВ од 6. фебруара 2020. године и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1693/20-Г од 28. фебруара 2020. Године

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ТРАКТОРА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

JАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ

 

Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда на адреси https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/, или у канцеларији број 84.

 
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона:

011/7157-831, 011/7157-392, 011/7157-399 ,011/715-7398,011/715-7240 и 011/3778-413.

 

Рок за подношење пријава је до 03. април 2020. године.

 

 


 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

 

На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 16. Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС, број 84/17, 112/17, 78/18 и 67/19), расписује

 

Ч Е Т В Р Т И

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПРОЈЕКТА ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

У НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

 

 

Детаљан текст Јавног позива можете преузети на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs, као и интернет страници Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

 

Информације у вези расписаног Јавног позива могу се добити и путем телефона,  позивањем Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 011/2607960; 2607961, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/3020100; 3020101, 31 07 013 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Информације се такође могу добити и у Градској општини Земун у канцеларији  број 84 на другом спрату на телефон 011/3378-413.

 

Рок за подношење захтева је од 24. септембра до 25. новембра 2019. године.

 

Текст јавног позива

 

 


 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

       На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 15. Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића („Службени гласник РС“ бр. 35/2019.), расписује

 

Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ У ОБЈЕКТИМА ЗА ПРЕРАДУ МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ПРОИЗВОДЊУ ВИНА, ПИВА И ЈАКИХ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

У 2019. ГОДИНИ

 

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Информације се такође могу добити и у Градској општини Земун у канцеларији  број 81. на другом спрату на телефон 011/3378-413.

 

Поступак за оствaривање права на подстицаје покреће се подношењем Захтева за oстваривање права на подстицаје у периоду од од 15. јула до 15. новембра 2019. године

Текст јавног позива и обрасце захтева можете преузети

ОВДЕ

 

 

 


 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

       На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству („Службени гласник РС, број 48/18 и 23/2019), расписује

 

Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У СТОЧАРСТВУ

 У 2019. ГОДИНИ

 

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Информације се такође могу добити и у Градској општини Земун у канцеларији  број 81. на другом спрату на телефон 011/3378-413.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 10. јула  до 30. августа 2019. године,

 

Текст јавног позива и обрасце захтева можете преузети ОВДЕ

http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-poljoprivredne-proizvodnje-u-stocarstvu/

 

 

 


 

среда, 12. јун 2019.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

ЈАВНИ ПОЗИВ
за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2020. годину

 

Текст јавног позива и обрасце захтева можете преузети ОВДЕ:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2020. годину

 

 


 

 

среда, 12. јун 2019.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2020. годину

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2020. годину

 

Текст јавног позива и обрасце захтева можете преузети ОВДЕ:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2020. годину

 

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 9. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура („Службени гласник РС, број 48/18 и 29/2019), расписује:

                                      Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА У 2019. ГОДИНИ

 
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде шумарства  и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Информације се такође могу добити и у Градској општини Земун у канцеларији  број 81. на другом спрату на телефон 011/3378-413.

Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 27. маја до 30. августа 2019. године,

 

Текст јавног позива и обрасце захтева можете преузети ОВДЕ:

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура

 

 

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2019. годину, број: 3-186/19-ГВ од 7. марта 2019. године и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-2647/19-Г од 3. априла 2019. године
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ


 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ


 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда на адреси: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/, или у канцеларији број 81, на другом спрату, у Градској општини Земун.

 
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 011/7157-831, 011/7157-392, 011/7157-399 и 011/3778-413.

 

Рок за подношење пријава је до 25. априла 2019. године.


Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

објављује

ОГЛАС
за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда

 

Текст огласа и документацију можете преузети на сајту града Београда:

 

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/

http://www.beograd.rs/images/file/93ba254a0dbd0e60500b32bdba7a4374_9757691978.pdf

 

Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона Секретаријата за привреду: 011/7157-341, 011/7157-391, 011/7157-396, или у Градској општини Земун на следеће бројеве телефона: 011/3778-413, 011/2197-985


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
Краљице Марије 1
 
Објављује
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда www.beograd.rs у одељку Градски конкурси, огласи и тендери, линк
 
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1749260-obavestenje-o-raspisivanju-javnog-oglasa-za-prikupljanje-pisanih-ponuda-za-davanje-u-zakup-i-na-koriscenje-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini_2/
 
, или лично у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије број 1, XVII спрат.
 
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона Секретаријата за привреду: 011/7157-389, 011/7157-391, 011/7157-396, 011/7157-830, или у Градској оптшини Земун на следеће бројеве телефона: 011/3778-615, 011/2612-776.
 


 

Среда, 14. фебруар 2018. године

 
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2018. годину, број: 3-104/18-ГВ од 02. фебруара 2018. године и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1471/18-Г од 12. фебруара 2018. године
 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује
 

 


 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ – ПРИКЉУЧНИХ МАШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ
 

 


 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2018. ГОДИНУ
 

 


 
ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2018. ГОДИНУ
 

 


 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ
 

 

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда на адреси: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/,
или у канцеларији број 80, на другом спрату, у градској општини Земун.
 
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 011/7157-831, 011/7157-392, 011/7157-399 и 011/3778 – 615.
 


08.01.2018.
 
РАСПИСАН ИПАРД ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА


 
28.12.2017.
 

РАСПИСАН ЈЕ ПОЗИВ ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА – КУПОВИНУ НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ
 
03.07.2017.
 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији
града Београда за 2018. годину
 

 

 
Јавни позив за доказивање права пречег закупа

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства

Образац 1а

Образац 1б

Образац 2а

Образац 2б

Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури
 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2018. годину
 

 

 
Јавни позив без плаћања накнаде

Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде
 
Додатна образложења могу се добити сваког радног дана у канцеларији број 84 на другом спрату у градској општини Земун од 7.30 до 15.30 часова или на телефон
011/3778-482.
 


 
08.05.2017
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
 
На основу члана 8. став 2. тачка 2) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 9. Правилника о подстицајима за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима („Службени гласник РС, број 29/17), расписује
 

 

 

КОНКУРС
 

 

 

 

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА КРОЗ ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У 2017. ГОДИНИ
 

 

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на званичној интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине http://www.mpzzs.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs, као и на огласној табли Управе за арарна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.
 
Информације у вези расписаног Конкурса доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде и заштите животне средине: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.
 
Информације се такође могу добити и у градској општини Земун у канцеларији 84. на другом спрату.
 
Пријава на Конкурс подноси се у периоду од 08. маја до 08. јуна 2017. године.
 


 
05.05.2017
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 

 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
 
На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 16. Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа („Службени гласник РС, број 29/17), расписује
 
Ј А В Н И П О З И В
 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У СЕКТОРУ МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА У 2017 ГОДИНИ
 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на званичној интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине http://www.mpzzs.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs, као и на огласној табли Управе за арарна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.
 
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде и заштите животне средине: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.
 
Информације се такође могу добити и у градској општини Земун у канцеларији 84. на другом спрату.
 
Захтев за одобравање права на подстицаје и Захтев за исплату подстицаја за реализоване инвестиције у складу са овим Јавним позивом подносе се у периоду од 08. маја до 07. јула 2017. године.
 
 


 
06.04.2017
 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

 
На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 8. Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора („Службени гласник РС, број 29/17), расписује
 
Ј А В Н И П О З И В
 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА У 2017. ГОДИНИ
 

 

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на званичној интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине http://www.mpzzs.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs, као и на огласној табли Управе за арарна плаћања, 11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.
Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефон Инфо-центра Министарства пољопривреде и заштите животне средине: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.
Информације се такође могу добити и у градској општини Земун у канцеларији 84. на другом спрату.
Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом подноси се у року од 10. априла до 19. маја 2017. године.
 


 

10. март 2017. године
 
Остваривање права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини
 
Комисија за давање сагласности на инвестициони план уз предлог мера за реализацију закупа у поступку остваривања права првенства закупа пољопривредног земљишта, образована Решењем министра пољопривреде и заштите животне средине бр. 119-01-395/2016-09 од 18.10.2016. године (у даљем тексту: Комисија), расписује:
 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА
 

 

 
Рoк зa дoстaвљaњe зaхтeвa и дoкумeнтaциje je 15. мaрт 2017. гoдинe.
 
Рoк зa дoстaвљaњe зaхтeвa и дoкумeнтaциje je 15. мaрт 2017. гoдинe.
http://www.mpzzs.gov.rs/javni-pozivi/javni-pozivi-u-2017-godini/


 
Уторак, 21. фебруар 2017. године
 
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2017. годину, број: 3-242/17-ГВ од 9. фебруара 2017. године и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-980/17-Г од 17. фебруар 2017. године
 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ – ТРАКТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ
 

 

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда на адреси:http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/,
или у канцеларији број 84, на другом спрату, у градској општини Земун.
 
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 011/7157-831, 011/7157-402, 011/7157-399 и 011/3778 – 482.
 


 
 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

Краљице Марије 1
објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ
 

 

 

 

 

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ
 

 

 

 

 

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ
 

 

 

 

 

ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
 

 

 
Заинтересовани пољопривредни произвођачи се могу информисати на сајту града Београда www.beograd.rs у одељку Градски конкурси, огласи и тендери – Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда, или у просторијама Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, Београд, Краљице Марије број 1, XVII спрат, у канцеларији бр. 1710 од 8 до 15 часова.
 
Додатне информације могу се добити на следеће бројеве телефона: 011/7157-389, 011/7157-391, 011/7157-396, 011/7157-830 и 011/3778 – 482.
 


 
 
петак, 26. август 2016.
Секретаријат за привреду – Управа за пољопривреду
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда за 2017. годину
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2016. и 2017. годину,
 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду – Управа за пољопривреду
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2017. ГОДИНУ
 

 

 
Јавни позив пречи закуп 2017-2608
 
Образац 1а – Изјава физичко лице
 
Образац 1б – Изјава правно лице
 
Образац 2а – Изјава физичко лице
 
Образац 2б – Изјава правно лице
 
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији града Београда за 2017. годину
 
Захтев за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу сточарства, на територији града Београда за 2017. годину
 
Додатна образложења могу се добити сваког радног дана у канцеларији број 84 на другом спрату у градској општини Земун од 7.30 до 15.30 часова или на телефон
011/3778-482.
 


 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду – Управа за пољопривреду
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији града Београда за 2017. годину
 

 

 
Јавни позив без плаћања накнаде
 
Захтев за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде
 
Додатна образложења могу се добити сваког радног дана у канцеларији број 84 на другом спрату у градској општини Земун од 7.30 до 15.30 часова или на телефон
011/3778-482.