ПРОЈЕКАТ ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ”

ПРОЈЕКАТ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

Чланови Комисије пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ”, обиласком корисника, укупно 35 домаћинстава, утврдили су да је грађевински материјал уграђен у потпуности и у предвиђеном року.

Статистички гледано, кров је поставило 48 %, столарију је уградило 52%, направило  купатило 23 %, струју је развело 10 %, малтерисање и завршне обраде подова и зидова урадило је 42 % и констатује се да су путем добијене помоћи сви корисници побољшали услове становања.

”Морам да изразим задовољство јер су сви корисници били наши прави партнери и озбиљност реализације пројекта и сада, на крају је тако упечатљива. Стигли смо до циља, са надом да настављамо сарадњу на новим пројектима који су усмерени на интеграцију избеглих и интерно расељених лица”, истакла је менаџерка Пројкета Нада Ђурић.

Конкретну помоћ у грађевинском материјалу у вредности до 2000 евра, на основу Уговора о донацији који је општина Земун потписла са Делегацијом Европске уније у Републици Србији, добио је 31 корисник, док су на основу суфинансирања Пројекта од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије помоћ добила још четири домаћинства.

”Направила сам терасу и степениште, имам нове прозоре и врата, страшно сам презадовољна и ова помоћ ми много значи, биће ми топлије зими, захвална сам свим људима који су радили на овом Пројекту” рекла нам је Анкица Дракулић из Батајнице.

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

 

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА

ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИРЛ

 

У општини Земун одржана је 4. јула завршна конференција Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и интерено расељена лица”, на којој је презентован ток Пројекта и представљена брошура ”Закључци и препоруке”.  Учесници конференције били су: представници Делегације Европске уније у РС, корисници помоћи, тим мониторинга- Комесаријат за избеглице и миграције РС, партнер на Пројекту – Удружење избеглица из Р. Хрватске, руководство општине Земун, чланови Тима и Комисија који су учествовали у имплементацији и реализацији пројекта.

Нада Ђурић, менаџер Пројекта, поздравила је учеснике конференције и изнела искуства која су стечена и усвојена током реализације пројекта и основа су будућих смерница у решавању питања интеграције избеглих и интерно расељених лица.

Испред општине Земун говорио је Дамир Ковачевић, заменик председника општине и председник Савета за миграције, који је подсетио на неопходност решавања свих проблема са којима се сусреће избегличка популација и да је општина Земун, у протеклих 20 година, од првог таласа избеглица са простора бивше Југославије радила на збрињавању, остваривању права и креирању новог дома за многобројне породице.

Сам Пројекат реализује се у оквиру програма ”Подршка спровођењу стратегије за избегла и расељена лица и повратнике, и градска општина Земун и Делегација Европске уније у Републици Србији потписале су Уговор о донацији, 12. јула 2013. године.

Општина Земун, наслањајући се на Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у градској општини Земун у периоду 2010-2014. година, носилац је Пројекта, који је остварен као конкретна помоћ избеглим и интерно расељеним лицима у реновирању и адаптацији кућа, својих домова, што свакако унапређује интеграцију наших суграђана у друштвени живот локалне заједнице.

Овим пројектом омогућено је да 35 корисника добије бесповратну помоћ у грађевинском материјалу у вредности до 2000 евра.

Уговор о донацији који је општина Земун потписала са Делегацијом Европске уније у Републици Србији, омогућио је помоћ за 31 домаћинство, док су још четири корисника добила помоћ на основу суфинансирања Пројекта од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

Општина Земун, још од првог таласа избеглица 1991. и расељених лица 1999. године, спада у општине са највећим бројем избеглих и интерно расељених лица у Србији.

Један од примарних задатака општине Земун, као локалне самоуправе, усмерен је ка активностима које континуирано пружају подршку породицама избеглих и интерно расељених лица у процесу њихове интеграције.

Крајњи циљ Пројекта је подизање квалитета живљења избеглих и интерно расељених лица и њихова интеграција у целокупан друштвени живот заједнице.

 

Донатор –ЕВРОПСКА УНИЈА

Носилац пројекта – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Партнер – УДРУЖЕЊЕ ИЗБЕГЛИЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

Вредност пројекта – 82,000.00 ЕВРА

Трајање пројекта – 12 МЕСЕЦИ

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

video: Zemun, Nada Djuric menadzer projekta Pomoc u gradjevinskom materijalu za izbeglice i IRL, o projektu i poboljsanju uslova zivota izbeglica i IRL

video: Zemun, Branka Sakic korisnica projekta Pomoc u gradjevinskom materijalu za izbeglice i IRL, o znacaju dobijenih sredstava

video:Zemun, Zavrsna konferencija projekta Pomoc u gradjevinskom materijalu za izbeglice i IRL u opstini Zemun

 

 

ОДРЖАНА ЈАВНА ТРИБИНА

Тим за имплементацију Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” одржао је Јавну трибину са корисницима помоћи у грађевинском материјалу.

Менаџер Пројекта Нада Ђурић поздравила је присутне и упознала их са  активностима које произилазе из дате фазе Пројекта, односно дистрибуције и уградње грађевинског материјала.

Учесници трибине говорили су о проблемима са којима се сусрећу, о превазилажењу истих, нарочито у делу остваривања социјалне заштите, радног и пензионог права.

Активности које се спроводе у оквиру Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” усмерене су на остваривање специфичних потреба циљне групе, што је услов интеграције у друштво.

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

САСТАНАК СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ГРУПАМА

Пратећи динамику пројектних активности одржан је састанак Тима за имплементацију Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” са представницима удружења која окупљају избегла и интерно расељена лица. На састанку су, поред партнера на Пројекту, Удружења избеглица из Хрватске, учествовали и Завичајно удружење Крајишника ”Никола Тесла”, Завичајно удружење ”Лапчана”, Завичајни клуб Кордунаша, Удружење прогнаних, избеглих и интерно расељених лица ”Бусије” и Група грађана ”Повратак протјераних Крајишника”.

Састанак је отворила менаџер Пројекта Нада Ђурић и захвалила се заинтересованим групама на пуној подршци коју пружају у активностима  које су усмерене на побољшање информисаности, односно комуникације кроз процес умрежавања и интеграције.

Учесници састанка истакли су неколико важних тачака у процесу интеграције, као што су усклађивање правних регулатива са реалним стањем, остваривање права загарантових међународним споразумима, сарадња са сродним удружењима из бивших република Југославије, заштита нематеријалног културног наслеђа, креирање базе података и оквира за чување, презентовање и преношење особености идентитета циљне групе.

Одржавање састанака, манифестација, издавање периодике, монографија завичаја, публиковање аутентичних записа дијалекта и све то је начин информисања избегличке популације.

Представници удружења истакли су да постоји проблем координације у раду удружења, и да је један од начина решења умрежавање и унапређење интерене комуникације. Интерна комуникација производи артикулисану и организовану информацију према циљној групи.

Информација се данас преноси свим средствима комуникације, интернетом, друштвеним мрежама, штампаним и електронским медијима, и у сваком од ових видова избегла и интерно расељена лица треба да имају сопствени простор за афирмацију, сагласни су учесници састанка.

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

ЈАВНА ТРИБИНА

Члaнови Тима и сарадници на Пројекту ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” организовали су Јавну трибину у Батајници, на којој су учествовали корисници помоћи бесповратних средстава до 2000 евра у грађевинском материјалу.

Менаџер Пројекта Нада Ђурић упознала је све присутне са динамиком реализације пројектних активности и позвала учеснике трибине да узму учешћа у дискусији на тему побољшања положаја избеглих и интерно расељених лица путем културних догађаја, боље координације са релевантним институцијама и удружењима грађана, као и информисаности циљне групе.

Сви учесници окупљени око Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” сагласили су се да је информисаност циљне групе пут до пуне интеграције. У реализацији Пројекта чланови Тима и Комисија које фазно спроводе пројектне активности корисницима помоћи пружили су релевантне информације везане за набавку и испоруку грађевинског материјала, извођење радова на објектима и административна упутства за остваривање и других права везаних за циљну групу.

Повезивање избеглих и интерно расељених лица са кровним удружењима и локалним Саветима за миграције може да буде значајан фактор у идентификовању специфичних потреба циљне групе и остваривњу истих, са циљем побољшања квалитета живота и интеграције у друштво.

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

 

САСТАНАК СА УДРУЖЕЊИМА

У Батајници је одржан састанак Тима за имплементацију Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” са представницима удружења која окупљају избегла и интерно расељена лица.

Састанак је отворила менаџер Пројекта Нада Ђурић истакавши важност активности који су усмерене на побољшање информисаности, односно комуникације кроз процес умрежавања и интеграције.

Представници удружења упознати су са пројектним активностима које имају за циљ унапређење полажаја циљне групе, побољшање услова становања и пуну интеграцију у друштво, односно локалну заједницу.

Партнер на Пројекту Вељко Жигић испред Удружења избеглица из Хрватске истакао је важност информисања заинтересованих страна са релевантним институцијама система на свим нивоима, као и неопходност координације унутар удружења као основе културне интеграције.

Састанку су присуствовали представници Завичајног удружења ”Дане и Мане” које окупља крајишку омладину око идеје очувања културне баштине предака, затим удружења ”Завичај”, ”Егзодус деведесетих”, Завичајно удружење грађана ”Ћиро”,  и  ”Крајишки културни центар” која осим очувања фолклора и аутентичности обичаја раде и на решењу актуелних проблема избеглих и ИРЛ, залажући се за остварење пуних права појединаца и група.

Учесници састанка су сагласни  у чињеници да је информисаност на ниском нивоу, да не постоји координација међу удружењима, да влада разједињеност заинтересованих страна што све заједно успорава интеграцију.

Избегличка популација је комплексана јер укључује све рањиве групе, самохране родитеље, инвалиде, болесне, старе, ветеране и специфичност решавања појединачних проблема захтева првенствено поседовање праве информације која је пут институцијалног решавања проблема и остваривања права.

 

Одржавање културних, спортских дешавања, трибина, округлих столова и манифестација допринело би интеграцији циљне групе и унапредило информисање. Учесници састанка нагласили су неопходност постојања спезијализованог писаног медија, који би се бавио потребама ове специфичне групе, али је важан и простор на телевизијским и радио мрежама.

Проблеми који погађају избегла и интерно расељена лица су специфични, попут дефинисања статуса ветерана, узајамности релације статуса повратника и појма интеграције, остваривања права у државама бивше Југославије. Са друге стране, проблеми ове популације преклапају се и са оним што је данас део целокупне кризе друштва, попут незапослености и економске несигурности.

Учесници састанка, сагласили су да се проналажењем алтеративних путева информисања, циљаном комуникацијом, на релацији владиног и невладиног сектора, може подићи ниво информисаности што доводи до интеграције, решавања проблема становања и економског оснаживања избеглих и интерно расељених лица.

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Комисија за спровођење поступака набавке добара грађевинског материјала са испоруком корисницима помоћи грађевинског материјала по партијама за потребе реализације Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” у предвиђеном року, 7. априла 2014. године  организовала је отварање понуда.

Отварању понуда поред понуђача присуствовали су и Ђорђе Смиљковић, члан експертског Тима ЕУД, као и менаџер Пројекта Нада Ђурић.

Комисија у саставу Жарко Видаковић, председник; Јасмина Ковјанић, секретар; Гаврило Ковачевић, члан; Саша Јелача, члан; Емина Николић, члан,  донела је одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку Јавне набавке грађевинског материјала, сходно процедури и валидности документације избране су фирме Рапид –Продукт ДОО и Марк Златекс ДОО.

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

У СУСРЕТ ТРИБИНАМА

На састанку Тима за имплементацију пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” договорене су активности везане за умрежавање и интеграцију.

У наредном периоду Тим ће бити ангажован на организовању и реализацији сатанака са удружењима која окупљају избегла и интерно расељена лица.

У реализацији сатанка активну улогу имаће партнер на Пројекту ”Удружење избеглица из Хрватске”.

Менаџерка Пројекта Нада Ђурић предложила је да се трибине, на којима ће бити речи о различитим аспектима живота избеглих и ИРЛ, као и о решавању проблема са којима се сусрећу у интеграцији, одрже 24. и 25. априла текуће године.

Трибине ће окупити све релевантне факторе и учеснике у Пројекту како би се анализирањем јавне дискусије дошло до нових сазнања, која ће помоћи процес интерграције избеглих и интерно расељених лица.

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

САСТАНАК ТЕНДЕРСКЕ КОМИСИЈЕ

 

Тендерска Комисија за спровођење поступака набавке добара грађевинског материјала са испоруком корисницима помоћи грађевинског материјала по партијама за потребе реализације Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” одржала је састанак везан за објаву тендерске документације.

Менаџер Пројекта Нада Ђурић упознала је чланове Комисије са свим претходним радњама које су реализоване у циљу објаве тендерске документације, која ће будућим понуђачима бити доступна путем јавног позива у дневном листу ”Вечерње новости” и на званичном порталу општине Земун у секцији Пројекти.

Тендерска Комисија је у саставу: Жарко Видаковић, председник; Јасмина Ковјанић, секретар; Гаврило Ковачевић, члан; Владимир Костић, заменик члана; Саша Јелача, члан; Миленко Ненадић, заменик члана; Емина Николић, члан и Данка Тимотијевић, заменик члана.

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

ПРИПРЕМА ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Члан Тима Делегације Европске уније у Србији за подршку у праћењу пројекта, задужен за активности везане за стамбено збрињавање Ђорђе Смиљковић посетио је општину Земун.

Менаџер Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” Нада Ђурић упознала је присутне са актуелном фазом пројекта која се односи на припрему тендерске документације.

Ђорђе Смиљковић, члан експертског Тима ЕУД истакао је да Тим општине Земун који ради на имлементацији Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” најозбиљније приступа спровођењу активности, у односу на друге локалне самоуправе које су део истог пројектног пакета.

Чланови Тима општине Земун презентовли су план активности у фази објаве тендерске документације и пратећих активности.

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

ПРОЈЕКАТ ИДЕ ПО ПЛАНУ

Чланови Тима на састанку су утврдили, а по извештају менаџерке Наде Ђурић, да се Пројектат реализује према плану пројектних активности.

Комисија је у складу са утврђеним процедурама донела две Одлуке за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглим и интерно расељеним лицима.

Прва Одлука односи се на избор 31 корисника, на основу  Уговора о донацији који је општина Земун потписла 12. јула 2013. године са Делегацијом Европске уније у Републици Србији.

Док се друга Одлука односи на избор још четири корисника, а на основу суфинансирања Пројекта од стране Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

За  садржај објављен на Интернет презентацији
искључиво је одговорна градска општина Земун и
дате информације не  представљају званичан
став Европске уније.
ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

 

ПОСЕТА ТИМА ЕУ ПРОЈЕКТУ ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА И ИРЛ

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у градској општини Земун у периоду 2010-2014. показао се као ефикасан механизам за решавање питања избеглих и ИРЛ на локалном нивоу. Пројекат ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ”,  који општина Земун спроводи у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији, представља реалну помоћ избеглим и интерно расељеним лицима у реновирању и адаптацији својих домова, што свакако унапређује интеграцију наших суграђана у друштвени живот локалне заједнице.

Општину Земун посетио је Тим Делегације Европске уније у Србији који је задужен за подршку у праћењу пројекта. Чланови тима Марија Јанчић –Амбер, вођа Тима, Амалиа Рипеа, задужена за социјална питања и Ђорђе Смиљковић, задужен за грађевинска питања били су 4. фебруара 2014. године у посети општини Земун. Том прилоком сусрели су се са члановима општинског тима које је делегирао председник Савета за миграције и заменик председника општине Земун Дамир Ковачевић.

Чланови Тима ЕУ упознати су са имплементацијом датог Пројекта, са почетком, фазама и динамиком у спровођењу пројектних активности, као и са активностима за наредни период.

У разговору са гостима из Делегације ЕУ било је речи и о свим активностима које општина Земун спроводи у циљу интеграције избеглих и интерно расељених лица и њиховог пуног учешћа у животу и раду локалне заједнице.

 

10. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ

Комисија за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала у пројекту ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” одржала је седницу на којој је поднет извештај са обиласка терена и утврђен је поступак за доношење ранг листе учесника по објављеном Јавном позиву.

Екипе које су обилазиле терен, предочиле су оквирну слику о снимљеним објектима и истакли да су корисници у стању социјалне нужде углавном у насељу Грмовац и Бусије. У смислу угрожености објеката може се рећи да је утврђено да више од половине стамбених објекта нема кровну конструкцију и потребни су завршни радови.

У већини случајева постављање крова зауставило би даље пропадање објеката изазвано влагом и на тај начин били би побољшани услови становања потенцијалних корисника. Друга врста потребних радова односи се на фасадну изолацију, и унутрашње радове попут малтерисања, постављања подова и електро инсталације.

Менаџер Пројекта Нада Ђурић свим члановима Комисије предала је материјал са фотографијама објеката како би били што боље упознати са стањем на терену и приступили процесу одлучивања, односно рангирања потенцијалних корисника бесповратне помоћи у грађевинском материјалу.

Станислав Кулачин, председник Комисије закључио је да ће се у наредном периоду извршити бодовање приспеле документације на основу утврђеног Правилника. Сублимацијом општег стања узимајући у обзир услове становања и степен угрожености, разматрањем пристигле документације, веродостојности приложених информација  биће утврђена коначна ранг листа која ће садржати образложење у сваком појединачном случају.

 

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

искључиво је одговорна градска општина Земун и

дате информације не  представљају званичан

став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

 

ОТВАРАЊЕ ПРИСПЕЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комисија за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала у пројекту ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” и чланови Тима у периоду од 26. новембра до 5. децембра радили су на отврању документације, евидентирању, систематизовању и уносу приспелих података потенцијалних корисника бесповратне помоћи.

У датом периоду обрађено је 78 апликација, приспела документација је сортирана по областима и сви релевантни подаци су унети у базу података.

Сваки потенцијални корисник бесповратне помоћи до 2000 евра у грађевинском материјалу евидентирањем добио је посебну ”личну карту”.

Менаџер Пројекта Нада Ђурић изразила је задовољство што је пристигла документација садржајна, а то је потврда успеха радионица и инфо-кампање према циљној групи.

”Документација је пристигла у предвиђеном року, и потенцијални корисници поднели су захтеве који кореспондирају са условима конкурса, односно да су појединци и породице избегла и интерно расељена лица која живе у неадекватном смештају и да им је помоћ потребна ради побољшања услова становања у започетом објекту за становање или за адаптацију постојећег стамбеног објекта”, истакао је Станислав Кулачин, председник Комисије.

Динамика имплементације Пројекта иде редовним током и чланови Комисије и Тима су након евидентирања пристигле документације договорили распоред обиласка терена, односно посету потенцијалним корисницима помоћи у грађевинском материјалу.

 

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

 

ОДРЖАНА ОСМА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 

Комисија за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала у пројекту ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” одржала је седницу на којој је утврђен начин и методологија евидентирања и систематизовања података потенцијалних корисника бесповратне помоћи.

У предвиђеном року од расписивња Јавног позива преузето је око 200 захтева за учешће у Пројекту, а закључно са 18. новембром, до када је важио рок за предају документације пристигло је 78 апликација.

Чланови Комисије по утврђеним закључцима кренули су са радом, како би у наредном периоду обиласком терена, на основу приложене документације потенцијалних корисника бесповратне помоћи до 2000 евра у грађевинском материјалу, утврдили чињенично стање.

 

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

РАДИОНИЦА У НАСЕЉУ ГРМОВАЦ

Чланови Комисије и чланови Тима за имплементацију Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ”, информисали су потенцијалне кориснике о учешћу у овом пројекту који реализује општина Земун у сарадњи са Делегацијом Европске уније у РС, а уз подршку Комесаријата за избеглице и миграције РС.

Менаџерка пројекта Нада Ђурић, председник Комисије Станислав Кулачин и председник партнерске организације Удружења избеглица из Р. Хрватске Вељко Жигић, упутили су око 50 интересената о потребној документацији и о роковима за подношење пријаве за бесповратна средства до 2000 евра у грађевинском материјалу.

Грађани су такође информисани о релевантној имовинско-правној документацији и спецификацији грађевинског материјала који кореспондира са објектом у изградњи или потреби  адаптације постојећег стамбеног објекта.

 

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

 

У БАТАЈНИЦИ ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИРЛ”

 

У склопу агенде Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ”, коју спроводи општина Земун у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији, а уз подршку Комесаријата за избеглице и миграције РС, у петак 18. октобра одржана је друга по реду радионица у насељу Батајница.

 

Поред више од 80 потенцијалних корисника, менаџера Пројекта Наде Ђурић, чланова Тима и Комисије за имплементацију пројекта, у раду је учествовао и заменик председника општине Земун Дамир Ковачевић.

 

Учесници радионице информисани су о условима и начину конкурисања у пројекту којим се добија бесповратно до 2000 евра у грађевинском материјалу. У конструктивној атмосфери сви актери радионице сложили су се да је важно искористити шансу која се овим пројектом пружа, а да ће општина Земун сходно ЛАП за унапређење положаја избеглих и ИРЛ,  настојати да помогне у интеграцији и наставити са сличним пројектима.

 

Све информације заинтересовани корисници могу добити у општини Земун у директној комуникацији са члановима Комисије за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала у пројекту ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ”.

 

 

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

 

Комисија  за  утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала  у пројекту „Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ“ на седници одржаној 16. октобра 2013. године, на основу чл. 9. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглицама и ИРЛ на територији градске општине Земун, усвојила је текст јавног позива и објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА  ДОДЕЛУ  ПОМОЋИ  У  ГРАЂЕВИНСКОМ  МАТЕРИЈАЛУ
ИЗБЕГЛИЦАМА  И  ИРЛ  ( ИНТЕРНО  РАСЕЉЕНИМ  ЛИЦИМА)
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ  ЗЕМУН

I

Комисија за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала у пројекту „Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ“ (у даљем тексту: Комисија), позива избеглице и интерно расељена лица на територији градске општине Земун да се пријаве на јавни позив за доделу  помоћи  у  грађевинском  материјалу.

II

Право на помоћ у грађевинском материјалу могу да остваре појединци и породице избеглица, бивших избеглица и ИРЛ који живе у неадекватном смештају, а подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и највише два лица која су у сродству и живе са том породицом, треба да испуњавају следеће услове:

•    Да поседују плац са започетом градњом на територији градске општине Земун;
•    Да је за започети објекат прибављено одобрење за градњу, односно да је благовремено (у законском року) поднета пријава за легализацију бесправне градње и прибављено обавештење са позитивним мишљењем о могућностима легализације започетог објекта, односно да је извршена или је у  поступку  „катастарска легализација“ започетог  објекта;
•    Да поседују важећу избегличку или расељеничку легитимацију, односно личну карту Републике Србије;
•    Да  поседују држављанство Републике Србије, или да су поднели захтев за пријем у држављанство Републике Србије;
•    Да не поседују другу непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање;
•    Да нису повратници из миграције у треће земље;
•    Да нису  били корисници помоћи у решавању стамбених потреба.

III

Помоћ се одобрава као једнократна, појединачна и бесповратна и то у грађевинском материјалу, на име стварања и побољшања услова становања у започетом објекту за становање или за адаптацију постојећег стамбеног објекта, до максималног износа од 2000 евра  по кориснику.

IV

Уз захтев за доделу помоћи који се подноси Комисији, подносилац захтева је дужан да достави за себе и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и највише два лица која су у сродству и живе са том породицом, следећa документa и доказе:

•    Фотокопију избегличке легитимације, личне карте и решење о укидању својства избеглице са пријавом пребивалишта, односно фотокопију расељеничке легитимације са пријавом боравка;
•    Решење  о  пријему  у  држављанство  или  доказ  о  поднетом  захтеву  за  пријем  у
држављанство;
•    Оверену изјаву у општинском органу управе или суду да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и највише два лица која су у сродству и живе са том породицом, не поседују другу непокретност у Републици Србији, држави порекла или другој држави, а којом могу да реше своје стамбено питање, да нису били корисници помоћи у решавању стамбених потреба и да нису повратници из миграције у треће земље;
•    Извод из земљишних књига, купопродајни уговор оверен у суду са плаћеним порезом на пренос апсолутних права или други правни акт којим се доказује право својине на непокретности, потврду о пријему техничке документације за грађевинску дозволу, потврду о поднетом захтеву за легализацију бесправно саграђеног објекта са позитивним мишљењем о могућностима легализације;
•    Потврду послодавца о радном односу и висини бруто зараде за запослена лица, потврду од НСЗ (Национална служба за запошљавање) за незапослена лица, одсечак од пензије и други доказ о висини примања подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, укључујући и највише два лица која су у сродству и живе са том породицом;
•    Решења надлежног органа о инвалидитету, односно губитку радне способности или утврђеном ТО (телесно оштећење), извештаје лекара специјалиста о доказивању здравственог стања за подносиоца захтева или чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и највише два лица која су у сродству и живе са том породицом;
•    За  доказивање сродства прилаже се извод из МКР (матична књига рођених), МКВ (матична књига венчаних) или други одговарајући документ;
•    За  жену  носиоца  породице   и  самохраног  родитеља  прилаже  се  потврда о смрти супружника, решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за  умрло, извод  из МКР  деце  без  утврђеног  очинства,  решење  о  разводу брака, потврда Центра за социјални рад.
•    Потврду надлежне образовне институције о редовном школовању;
•    Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;
•    Потврду надлежног органа/организације за члана породице који је  настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше СФР Ј.

Докази  се  достављају  у  фотокопији,  а  оргинална документа се достављају на увид  члановима Комисије.

Комисија задржава право да у координацији са одговарајућим органима и хуманитарним организацијама провери све наводе из захтева подносиоца.

V

Рок за подношење захтева са пратећом документацијом је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног огласа.

VI

Образац захтева са обрасцем  изјаве, које подносе сви подносиоци захтева,  могу се преузети у градској општини Земун,  канцеларија бр. 36А/I и на сајту градске општине Земун (www.zemun.rs), а све ближе информације се могу добити лично од члана Комисије – Ковиљке Стојсављевић, сваког радног дана од 8,00 до 16,00 часова или на телефон: 011/3778-478, као и од председника Комисије – Станислава Кулачина на телефон: 011/3778-568.

VII

Захтев,  попуњен  на  рачунару  или  штампаним  словима  на  прописаном обрасцу,
са     пратећом    документацијом     подноси   се   на   адресу:   градска    општина    Земун,   Магистратски  трг 1, 11080 Земун, поштом  или  лично  преко  писарнице  Управе  градске  општине    у   затвореној  коверти   са   назнаком:  „ НЕ ОТВАРАТИ “  –   за   Комисију   за  утврђивање    процедуре    и    избор   корисника   грађевинског   материјала    у    пројекту
„Помоћ   у  грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ“ .

VIII

Захтеве  који  су  неблаговремени,  непотпуни  и  поднети  од  стране неовлашћеног лица,  Комисија неће разматрати.

IX

Коначна ранг листа корисника и појединачне одлуке о додели грађевинског материјала биће објављене на сајту градске општине Земун, a незадовољна странка има право приговора на одлуку Комисије у року од осам дана од дана објављивања Одлуке.

Председник
Станислав Кулачин, с.р.

 

ЈАВНИ  ОГЛАС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ  

Комисија за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала у пројекту ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” на територији општине Земун утврдила је текст Јавног огласа, као и пратећу документацију.

Овом објавом сви потенцијални корисници се позивају да почевши од 18. октобра аплицирају у Пројекту који им омогућава бесповратну помоћ у грађевниском материјалу у вредности до 2000 евра.

Јавни позив

 

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

У НАСЕЉУ БУСИЈЕ ОДРЖАНА ПРВА РАДИОНИЦА ПРОЈЕКТА ”ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИРЛ”

Пратећи динамику имплеменатције Пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” који спроводи општина Земун у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији, а уз подршку Комесаријата за избеглице и миграције РС, 17. октобра одржана је прва радионица у насељу Бусије.

Радионици је присуствовало око 70 потенцијалних корисника, а присутне је испред Пројекта поздравила менаџерка Нада Ђурић и упознала их са основним смерницама реализације пројекта, односно чињеницом да ће 31 породично домаћинство добити бесповратну помоћ до 2000 евра у грађевинском материјалу.

У наредним данима радионице ће бити одржане и у Батајници и насељу Грмовац, где ће потенцијалним корисницима чланови Комисије и чланови Тима за имплементацију Пројекта пружити све релевантне информације везане за попуњавање конкурсне документације.

О важности спровођења Пројекта сведочи и чињеница да су првој радионици присуствовали и председник општине Земун Дејан Матић и заменик председника Дамир Ковачевић.

Председник Матић, истакао је да је овај конкретан пројекат у склопу континуиране подршке коју општина Земун, као локална самоуправа, пружа суграђанима са статусом избеглих и интерно расељених лица, и да се неће одустати док се не реше сви проблеми.

”Делећи вашу судбину, као избеглица, али и грађанин Србије, желим достојанствен живот за све нас. Ви сте сами саградили нова насеља, а ми радимо све што је у нашој моћи да данас сви заједно живимо у условима који су нормални за 21. век”, рекао је Дамир Ковачевић, заменик председника општине Земун и председник Савета за миграције.

О условима, начину аплицирања и неопходној документацији говорио је председник Комисије за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала у пројекту Станислав Кулачин.

Испред партнерске организације Удружења избеглица из Р. Хрватске Вељко Жигић објаснио је учесницима радионице на који начин се подноси документација и како се фазно одвија реализација Пројекта.

Пројекат ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” општина Земун спроводи наслањајући се на Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у градској општини Земун у периоду 2010-2014. година.

Уговор о донацији, градска општина Земун и Делегација Европске уније у Републици Србије потписале су 12. јула 2013. године.

 

 


http://www.infobiro.info/files/webvideo04/Busije, Damir Kovacevic predsednik opstineskog saveta za migracije Zemun, o projektu.flv

http://www.infobiro.info/files/webvideo04/Busije, Nada Djuric menadzer projekta Pomoc u gradjevinskom materijalu za izbegla i IRL, o projektu.flv

http://www.infobiro.info/files/webvideo04/Busije, Stanislav Kulacin clan veca opstine Zemun i predsednik Komisije za dodelu pomoci izbeglim i razseljenim licima, o projektu.flv

http://www.infobiro.info/files/webvideo04/Busije, projekat Pomoc u gradjevinskom materijalu za izbeglice i IRL_pokrivanje.flv

 

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

САСТАНАК ТИМА- ПЛАН АКТИВНОСТИ

На састанку Тима за имплементацију пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” разговарало се о динамици активности и усвојен је план видљивости,  план јавних набавки, као и термини и начин организације радионица.

У том смеру чланови Тима, известили су менаџерку Наду Ђурић о предстојећим активностима.

У народном периоду Тим је ангажован на пословима израде информативног флајера, објаве Јавног огласа и реализације радионица.

Менаџерка Пројекта Нада Ђурић упознала је чланове Тима са закључцима Делегације Европске уније у Републици Србији, а који су предочени на недавно одржаном сатанку на тему ”Подршка у спровођењу стратегије за интерно расељена лица, избеглице и повратнике”.

Потенцијални корисници бесповратне помоћи у грађевинском материјалу у наредном периоду биће информисани о свим детаљима везаним за учешће у Пројекту.

 

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

 

КОМИСИЈА – РАДНИ САСТАНЦИ

Комисија за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала у пројекту ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” наставља са радом на формулацији документације. Председник Комисије Станислав Кулачин отварајући Шесту седницу упознао је чланове са активностима које се односе на усвајање текста Јавног огласа за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу.

У наставку седнице чланови Комисије разматрали су и утврдили текстове образаца који ће потенцијалним корисницима бесповратне помоћи у грађевинском материјалу олакшати аплицирање.

Комисија је сагласна да је примарни циљ укупног рада на Пројекту интерграција избеглих и интерно расељених лица, а решавањем проблема становања даје се основ стабилности једне породице.

У том правцу је креирана и документација, да потенцијални корисници на најоптималнији начин саучествују у Пројекту који заједнички спроводе градска општина Земун и Делегација Европске уније у Републици Србији.

 

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ – УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА

Комисија за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала у пројекту ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” пратећи динамику пројектних активности, у предходном периоду усвојила је Пословник о раду Комисије, и радила на изради нацрта Правилника о условима и критеријумима за избор корисника за доделу помоћи.

У наставку рада Комисија је усаглашавајући мишљења, држећи се постулата стручности и  професионализма усвојила Правилник о условима и критеријумима за избор корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу избеглицама и ИРЛ на територији градске општине Земун.

Председник Комисије Станислав Кулачин, као и заменик председника Милосав Стаменов сагласни су да су сви чланови Комисије уложили максималан труд у изради полазних докумената, чиме су створени предуслови за имплеменатцију Пројекта, аплицирање потенцијалних корисника и рангирање, односно избор директних корисника помоћи.

Комисија наставља са радом.

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ

 

КОМИСИЈА ПРЕЗЕНТОВАЛА РАД РУКОВОДСТВУ ОПШТИНЕ

Комисија за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала у пројекту ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” посетила је председника општине Земун Дејана Матића и заменика председника Дамира Ковачевића.

Том приликом председник Комисије Станислав Кулачин, члан Већа општине Земун презентовао је делокруг рада овог тела, које ће сходно Пословнику и Правилнику о расподели грађевинског материјала формирати ранг листу корисника и испратити дистрибуцију грађевинских пакета.

Председник општине Земун Дејан Матић изразио је задовољство што је стручност чланова Комисије на тако завидном нивоу, и да искуство које имају у сличним пројектима гарантује професионализам и сврсисходност у доношењу одлука.

Члан Комисије Бранислав Инић, нагласио је спремност да у раду максимално примени стечено знање и искуство, нарочито приликом обиласка терена, у сарадњи са колегиницом Надеждом Раденковић, будући да је њихов делокруг рада везан за реалне процене радова на објектима.

Ковиљка Стојсављевић, Бранко Бибић и Ружица Јерончић,  као стручњаци који су радили на сличним пројектима, везаним за избегла и интерно расељена лица, свакако ће применити усвојену методологију.

Заменик председника Комисије Милосав Стаменов говорећи о Пројекту, ставио је акценат на значај који се имплементацијом пројекта постиже у интеграцији циљне групе и њиховој партиципацији у друштвене токове локалне заједнице.

”Радује нас што је општина Земун у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Србији, део овог изузетно важног пројекта, који има за циљ да скрене пажњу на једно од најважнијих питања нашег времена – миграцијe. Континуирана подршка коју пружамо породицама избеглих и интерно расељених лица у општини Земун у процесу њихове интеграције у друштво је доказ наше одговорности и посвећености подстицају одрживог развоја локалних заједница”, рекао је Дамир Ковачевић, заменик председника општине Земун и председник Савета за миграције.

Комисија је у саставу: Станислав Кулачин – председник, Милосав Стаменов, члан Већа општине – заменик председника и чланови Ружица Јерончић -дипл.економиста, Надежда Раденковић -дипл. грађевински инжењер, Бранислав Инић – дипл. грађевински инжењер, Бранко Бибић – дипл. правник и Ковиљка Стојсављевић – дипл. инг. информатике.

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ


 

 

САСТАНАК ТИМА СА РУКОВОДСТВОМ ОПШТИНЕ

У кабинету председника општине Земун одржан је радни састанак Тима за имплементацију пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ”. Том приликом менаџер Пројекта Нада Ђурић, упознала је председника општине Земун Дејана Матића и заменика председника Дамира Ковачевића, са током Пројекта, динамиком реализације и циљем који се огледа у подршци у обезбеђивању стамбених решења и економском оснаживању избеглих и интерно расељених лица.

Председник Матић, истакао је важност овог Пројекта који се реализује уз финансијску помоћ Европске уније, а произилази из стратешког документа општине Земун – Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и ИРЛ.

Чланови Тима изразили су спремност да својом компетентношћу у свакој датој области дају максимум у имплементацији Пројекта. Заменик председника општине Земун Дамир Ковачевић, који је уједно и председник Савета за миграције општине, подсетио је на број избеглих и ИРЛ на територији општине Земун и на потребу да се настави са пројектима који ће унапредити социјалну и економску интеграцију избеглих и интерно расељених лица.

”Сарадња са институцијама Европске уније је окосница у превазилажењу проблема са којима се сусрећу избегла и расељена лица, а овај конкретан Пројекат општине Земун и Делегације ЕУ у Србији је корак ка реалности интеграције”, истакао је партнер на Пројекту Вељко Жигић, испред Удружења избеглица из Хрватске.

Менаџер Нада Ђурић, захвалила се руководству општине на подршци коју имају сви чланови Тима, нагласивши важност поштовања процедура и планиране динамике до финалне реализације, односно бенефита циљне групе и локалне заједнице.

Тим за имплементацију пројекта ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” чине: Нада Ђурић, менаџер; Вељко Жигић, координатор Удружења избеглица из Републике Хрватске; Јасмина Ковјанић, послови јавних набавки; Томислав Жановић, послови анализе; Маја Инђић, послови информисања и Весна Миливојевић, послови финансија.

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ


 

 

У оквиру програма Подршка спровођењу стратегије за избегла и расељена лица и повратнике, градска општина Земун и Делегација Европске уније у Републици Србије потписале су Уговор о донацији, којим се финансира Пројекат ”Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и ИРЛ” на територији општине Земун.  Уговор је 12. јула 2013. године потписао у име носиоца Пројекта, општине Земун, Дамир Ковачевић, заменик председника општине Земун.

Општина Земун, наслањајући се на Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у градској општини Земун у периоду 2010-2014. година, реализује наведени Пројекат, што представља реалну помоћ избеглим и интерно расељеним лицима у реновирању и адаптацији кућа, својих домова, што свакако унапређује интеграцију наших суграђана у друштвени живот локалне заједнице.

Пројекат је формирањем Тима за имплементацију и образовањем Комисије за утврђивање процедуре и избор корисника грађевинског материјала ушао у прву фазу реализације.

У раду тима учествује представник партнера Удружења избеглица из Републике Хрватске, као и стручни сарадници из појединих области, што је гарант квалитета у реализацији Пројекта.

За дванаест месеци колико траје Пројекат на чијем челу стоји менаџер Нада Ђурић, биће спроведене активности идентификовања директних корисника и њихових потреба, и утврђена процедура за одабир директних корисника по којој ће бити подељен грађевински материјал.

Важан сегмент Пројекта је комуникација са циљном групом, путем писаног материјала, организовањем инфорамтивних и едукативних радионица и јавних расправа.

 

Крањи циљ Пројекта који општина Земун у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Републици Србији спроводи је подизање квалета живљења избеглих и интерно расељених лица и њихова интеграција у целокупан друштвени живот заједнице.

 

Општина Земун, још од првог таласа избеглица 1991. и расељених лица  1999. године спада у општине са највећим бројем избеглих и интерно расељених лица у Србији.

Један од примарних задатака општине Земун, као локалне самоуправе,  усмерен је ка активностима које континуирано пружају подршку породицама избеглих и интерно расељених лица у процесу њихове интеграције.

 

Пројекат који спроводимо, учиниће извеснију и сигурнију будућност многобројним породицама које су свој нови дом нашле управо у Земуну, а младим генерацијама обезбедити квалитетнију полазну основу за успешнији друштвени живот.

 

 

Носилац пројекта – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Партнер – УДРУЖЕЊЕ ИЗБЕГЛИЦА ИЗ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

Вредност пројекта – 82,000.00 EVRA

Донатор –ЕВРОПСКА УНИЈА

Трајање пројекта – 12 МЕСЕЦИ

 

  За  садржај објављен на Интернет презентацији

  искључиво је одговорна градска општина Земун и

  дате информације не  представљају званичан

  став Европске уније.

ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ЕУ