Саопштења пољопривредним произвођачима

”ПОДСТИЦАЈИ ПО КOШНИЦИ” И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје по кошници пчела почиње oд 15. априла и трајаће до 31. маја текуће године. Подстицаји се остварују у износу од 720 динара по кошници пчела. Приступ апликацији за подношење електронског захтева је омогућен са званичне интернет презентације Управе за аграрна плаћања uap.gov.rs. Пчелари који имају регистрован електронски потпис, цео процес ће обавити уношењем тражених података у апликацију.

 

Више информација

 

 

КРЕНУЛО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОСНОВНИХ ПОДСТИЦАЈА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

 

Према актуелном Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, захтев се подноси једанпут годишње у периоду  од 1. марта до 30. aприла подручној Управи за трезор Министарства финансија. Захтев се подноси у два примерка на обрасцу који можете преузети на следећем линку https://bit.ly/2EHBD61.

 

Износ подстицаја је 5200 динара по хектару: 4000 динара је основни подстицај у биљној производњи, а 1200 динара је регрес за гориво (шездесет литара дизел горива по хектару се регресира са по 20 динара по литру).

 

 

OБАВЕЗНА ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства да ће се у периоду од 1. марта до 30. априла 2019. године обављати обнова и упис у регистар пољопривредних газдинстава. Напомињемо да је обнова регистрације пољопривредних газдинстава у овој години ОБАВЕЗНА. Необнављање регистрације повлачи са собом прелазак газдинства у пасиван статус и немогућност остваривања субвенција.

 

Више информација

 

 

Трећи Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Документација се подноси у року од 1.новембра 2018. године до 9. јануара 2019. године. Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације, осим инвестиција у набавку нових трактора.
http://www.minpolj.gov.rs/treci-javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-odobravanje-projekta-za-ipard-podsticaje-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/

 

 

Конкурс за подршку младим пољопривредницима и јавни позиви за подршку инвестицијама у примарној биљној и сточарској производњи
http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2018/raspisan-konkurs-za-podrsku-mladim-poljoprivrednicima-i-javni-pozivi-za-podrsku-investicijama-u-primarnoj-biljnoj-i-stocarskoj-proizvodnji/

 

 

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2018/objavljena-uredba-o-raspodeli-podsticaja-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-2018-godini/
 

 
Кретање цена пољопривредних производа
http://subvencije.rs/cene-poljoprivrednih-proizvoda-na-berzama/

 
Регистровање пољопривредног газдинства
http://www.trezor.gov.rs/src/services/rpg/propisi/


 
Конкурси и саопштења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Конкурси
Тендери и конкурси
 
Градски огласи и конкурси
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/
 
Јавни позиви и саопштења Министарства пољопривреде и заштите животне средине
http://www.mpzzs.gov.rs/category/saopstenja/saopstenja-ministarstva/

 
Пољопривредна саветодавна стручна Служба
pssspadinskaskela.com/
 
Управа за аграрна плаћања
http://www.uap.gov.rs
 
Дозволе и обрасци
http://www.mpzzs.gov.rs/dozvole-i-obrasci/
 

Актуелности

Јавни позив

 
 
NODULARNI DERMATITIS    
АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ