Саопштења пољопривредним произвођачима

 

 

ПОЧИЊЕ ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОСНОВНИХ ПОДСТИЦАЈА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

 

Данас почиње подношење захтева за остваривање основних подстицаја у биљној производњи.

Према актуелном Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, захтев се подноси једанпут годишње, у пeриоду од 1. марта до 30. априла подручној Управи за Трезор Министарства финансија. Захтев се подноси у два примерка на обрасцу који можете преузети и на следећем линку (https://bit.ly/2EHBD61)

 

Износ подстицаја је 5.200 динара по хектару: 4.000 динара је основни подстицај у биљној производњи, а 1.200 динара је регрес за дизел гориво (шездесет литара дизел горива по хектару се регресира са по 20 динара по литру.

 

Актуелна верзија Правилника о начину остваривања права на подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја

 

 

ОБЈАВЉЕН ПРАВИЛНИК И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ ТРАКТОРА

 

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години, објављен  је  на огласној табли Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд, као и на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs.

 

Више информација

 

 

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања је расписисала је Конкурс за подношење пријава за остваривање подстицаја за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима у 2019. години. Пријава на Конкурс подноси се од 17. октобра до 31. децембра 2019. године Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

 

Више информација

 

 

”ПОДСТИЦАЈИ ПО КOШНИЦИ” И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

Подношење захтева за остваривање права на подстицаје по кошници пчела почиње oд 15. априла и трајаће до 31. маја текуће године. Подстицаји се остварују у износу од 720 динара по кошници пчела. Приступ апликацији за подношење електронског захтева је омогућен са званичне интернет презентације Управе за аграрна плаћања uap.gov.rs. Пчелари који имају регистрован електронски потпис, цео процес ће обавити уношењем тражених података у апликацију.

 

Више информација

 

 

КРЕНУЛО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ОСНОВНИХ ПОДСТИЦАЈА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

 

Према актуелном Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи, захтев се подноси једанпут годишње у периоду  од 1. марта до 30. aприла подручној Управи за трезор Министарства финансија. Захтев се подноси у два примерка на обрасцу који можете преузети на следећем линку https://bit.ly/2EHBD61.

 

Износ подстицаја је 5200 динара по хектару: 4000 динара је основни подстицај у биљној производњи, а 1200 динара је регрес за гориво (шездесет литара дизел горива по хектару се регресира са по 20 динара по литру).

 

 

OБАВЕЗНА ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

Обавештавамо регистрована пољопривредна газдинства да ће се у периоду од 1. марта до 30. априла 2019. године обављати обнова и упис у регистар пољопривредних газдинстава. Напомињемо да је обнова регистрације пољопривредних газдинстава у овој години ОБАВЕЗНА. Необнављање регистрације повлачи са собом прелазак газдинства у пасиван статус и немогућност остваривања субвенција.

 

Више информација

 

 

Трећи Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

Документација се подноси у року од 1.новембра 2018. године до 9. јануара 2019. године. Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме, машина и механизације, осим инвестиција у набавку нових трактора.
http://www.minpolj.gov.rs/treci-javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-odobravanje-projekta-za-ipard-podsticaje-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/

 

 

Конкурс за подршку младим пољопривредницима и јавни позиви за подршку инвестицијама у примарној биљној и сточарској производњи
http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2018/raspisan-konkurs-za-podrsku-mladim-poljoprivrednicima-i-javni-pozivi-za-podrsku-investicijama-u-primarnoj-biljnoj-i-stocarskoj-proizvodnji/

 

 

Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2018. години
http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2018/objavljena-uredba-o-raspodeli-podsticaja-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-2018-godini/
 

 
Кретање цена пољопривредних производа
http://subvencije.rs/cene-poljoprivrednih-proizvoda-na-berzama/

 
Регистровање пољопривредног газдинства
http://www.trezor.gov.rs/src/services/rpg/propisi/


 
Конкурси и саопштења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Конкурси
Тендери и конкурси
 
Градски огласи и конкурси
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/
 
Јавни позиви и саопштења Министарства пољопривреде и заштите животне средине
http://www.mpzzs.gov.rs/category/saopstenja/saopstenja-ministarstva/

 
Пољопривредна саветодавна стручна Служба
pssspadinskaskela.com/
 
Управа за аграрна плаћања
http://www.uap.gov.rs
 
Дозволе и обрасци
http://www.mpzzs.gov.rs/dozvole-i-obrasci/
 

Актуелности

Јавни позив

 
 
NODULARNI DERMATITIS    
АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ