„Трибина у Батајници“

 

Градска општина Земун организује
Т Р И Б И Н У
у четвртак, 15.фебруара 2018.год, у МЗ Батајница, ул. Јована Бранковића бр. 2, Батајница с почетком у 12.00 часова.
 

Тема: ЈАВНИ ПОЗИВИ И МОГУЋНОСТ ОСТВАРЕЊА ПОДСТИЦАЈА КОД СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДА БЕОГРАДА