Контролне листе

Контролне листе комуналне инспекције можете преузети овде
 
Контролне листе
 
Одлука о постављању балон хала спортске намене на територији града Београда
Контролна листа брoj 1.
 
Одлука о димничарским услугама
Контролна листа број 1. Димничарске услуге – обавеза вршиоца комуналне делатности

Контролна листа број 2. Димничарске услуге – обавезе корсисника услуге
 

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Контролна листа број 1. Држање домаћих животиња и кућних љубимаца- држање домаћих животиња

Контролна листа број 2. Држање домаћих животиња и кућних љубимаца- држање кућних љубимаца

Контролна листа број 3. Држање домаћих животиња и кућних љубимаца-извођење на површине јавне намене

Контролна листа број 4. Држање домаћих животиња и кућних љубимаца – за предузеће
 

Одлука о комуналном реду

Контролна листа број 1. Спољни делови зграде

Контролна листа број 2. Површина око зграде и ограде

Контролна листа број 3. Површине јавне намене, површине у јавном коришћењу и остале површине

Контролна листа број 4. Контрола вршења продаје и обављање делатности

Контролна листа број 5. Контрола забране кретања,заустављања,паркирања,остављања возила, других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу

Контролна листа број 6. Контрола подземног пешачког пролаза

Контролна листа број 7. Контрола терена за спорт и рекреацију

Контролна листа брoj 8.

Контролна листа број 9. Контрола постављања објеката и уређаја и извођење културног или артистичког програма на површинам јавне намене и површинам у јавном коришћењу
 
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама

Контролна листа број 1. Кућни ред у стамбеним зградама
 
Одлука о оглашавању на територији града Београда

Контролна листа број 1. Оглашавање – на отовреном порстору

Контролна листа број 2. Оглашавање – забрањене радње
 

Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода

Контролна листа број 11. Септичке јаме (корисник)

Контролна листа број 12. Септичке јаме (предузеће)
 
Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 1. Обезбеђивање континуитета (за предузеће-предузетника) – Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 2. Кућно смеће (за предузеће-предузетника) – Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 3. Чишћење и прање јавних површина (за предузеће-предузетника) – Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 4. Кућно смеће (обавезе корисника) – Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 5. Чишћење јавних површина (обавезе корисника) – Одлука о одржавању чистоће

Контролна листа број 6. Заштита чистоће на јавним површинама – Одлука о одржавању чистоће
 
Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда

Контролна листа број 1. Башта угоститељског објекта
 

Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда

Контролна листа број 1. Постављање привремених објеката
 

Одлука о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда

Контролна листа број 1. Тезге и привремени објекти
 

Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда

Контролна листа број 1. Радно време занатства и трговине
 

Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда

Контролна листа број 1. Радно време угоститељских објеката
 

Одлука о јавним паркиралиштима

Контролна листа број 1. Јавна паркиралишта – одржавање паркиралишта

Контролна листа број 2. Јавна паркиралишта – коришћење паркиралишта

 
Одлука о пијацама

Контролна листа број 1. Јавна паркиралишта – управљање

Контролна листа број 2. Јавна паркиралишта – обавезе корисника

 

Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикла на територији града Београда

Контролна листа бр.1