ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И КОМУНАЛНО-ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

ОДСЕК ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ – САЈАМ КЊИГА

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ОБЈЕКТА ИСПРЕД МАЛОПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАБАВНИХ ПАРКОВА, ЦИРКУСА, СПОРТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА – НОВА БАШТА

ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА – ИСТОВЕТНА БАШТА

ЗАХТЕВ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ПУТЕМ ПАНОА КОЈИ НОСИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ДЕЉЕЊЕ ЛЕТКА ИЗ РУКЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРМИНУСНОГ ОБЈЕКТА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ САНДУЧИЋА И ТЕЛЕФОНСКИХ ГОВОРНИЦА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНЕ ВИТРИНЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КЛУПА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ СЕДЕЊУ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОВЕТНОГ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЖАРДИЊЕРА И ДРУГИХ ПОСУДА ЗА БИЉНЕ ЗАСАДЕ