Kontrolne liste

Kontrolne liste komunalne inspekcije možete preuzeti ovde
 
Kontrolne liste
 
Odluka o postavljanju balon hala sportske namene na teritoriji grada Beograda
Kontrolna lista broj 1.
 
Odluka o dimničarskim uslugama
Kontrolna lista broj 1. Dimničarske usluge – obaveza vršioca komunalne delatnosti

Kontrolna lista broj 2. Dimničarske usluge – obaveze korsisnika usluge
 

Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Beograda

Kontrolna lista broj 1. Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca- držanje domaćih životinja

Kontrolna lista broj 2. Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca- držanje kućnih ljubimaca

Kontrolna lista broj 3. Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca-izvođenje na površine javne namene

Kontrolna lista broj 4. Držanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca – za preduzeće
 

Odluka o komunalnom redu

Kontrolna lista broj 1. Spoljni delovi zgrade

Kontrolna lista broj 2. Površina oko zgrade i ograde

Kontrolna lista broj 3. Površine javne namene, površine u javnom korišćenju i ostale površine

Kontrolna lista broj 4. Kontrola vršenja prodaje i obavljanje delatnosti

Kontrolna lista broj 5. Kontrola zabrane kretanja,zaustavljanja,parkiranja,ostavljanja vozila, drugih stvari na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju

Kontrolna lista broj 6. Kontrola podzemnog pešačkog prolaza

Kontrolna lista broj 7. Kontrola terena za sport i rekreaciju

Kontrolna lista broj 8.

Kontrolna lista broj 9. Kontrola postavljanja objekata i uređaja i izvođenje kulturnog ili artističkog programa na površinam javne namene i površinam u javnom korišćenju
 
Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

Kontrolna lista broj 1. Kućni red u stambenim zgradama
 
Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda

Kontrolna lista broj 1. Oglašavanje – na otovrenom porstoru

Kontrolna lista broj 2. Oglašavanje – zabranjene radnje
 

Odluka o odvođenju i prečišćavanju atmosferskih i otpadnih voda

Kontrolna lista broj 11. Septičke jame (korisnik)

Kontrolna lista broj 12. Septičke jame (preduzeće)
 
Odluka o održavanju čistoće

Kontrolna lista broj 1. Obezbeđivanje kontinuiteta (za preduzeće-preduzetnika) – Odluka o održavanju čistoće

Kontrolna lista broj 2. Kućno smeće (za preduzeće-preduzetnika) – Odluka o održavanju čistoće

Kontrolna lista broj 3. Čišćenje i pranje javnih površina (za preduzeće-preduzetnika) – Odluka o održavanju čistoće

Kontrolna lista broj 4. Kućno smeće (obaveze korisnika) – Odluka o održavanju čistoće

Kontrolna lista broj 5. Čišćenje javnih površina (obaveze korisnika) – Odluka o održavanju čistoće

Kontrolna lista broj 6. Zaštita čistoće na javnim površinama – Odluka o održavanju čistoće
 
Odluka o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda

Kontrolna lista broj 1. Bašta ugostiteljskog objekta
 

Odluka o postavljanju privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Kontrolna lista broj 1. Postavljanje privremenih objekata
 

Odluka o postavljanju tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda

Kontrolna lista broj 1. Tezge i privremeni objekti
 

Odluka o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda

Kontrolna lista broj 1. Radno vreme zanatstva i trgovine
 

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda

Kontrolna lista broj 1. Radno vreme ugostiteljskih objekata
 

Odluka o javnim parkiralištima

Kontrolna lista broj 1. Javna parkirališta – održavanje parkirališta

Kontrolna lista broj 2. Javna parkirališta – korišćenje parkirališta

 
Odluka o pijacama

Kontrolna lista broj 1. Javna parkirališta – upravljanje

Kontrolna lista broj 2. Javna parkirališta – obaveze korisnika

 

Odluka o postavljanju stanica za iznajmljivanje bicikla na teritoriji grada Beograda

Kontrolna lista br.1