Saopštenja poljoprivrednim proizvođačima

 

21.6.2021

 

JAVNI POZIV

 

ZA IPARD PODSTICAJE ZA IZGRADNJU OBJEKATA I NABAVKU OPREME I MEHANIZACIJE U OKVIRU MERE 1

 

 

 

Šesti javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – kupovinu nove mehanizacije i opreme, kao i izgradnju objekata raspisan je 21.juna 2021. godine. Rok za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaje je od 21. juna 2021. godine do 10. septembra 2021. godine

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs , kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

 

Tekst javnog poziva

 

 

 


 

 

7.6.2021

JAVNI POZIV
ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
GRADA BEOGRADA ZA 2022. GODINU

Tekst javnog poziva za dokazivanje prava prečeg zakupa, za 2022. godinu
Obrazac 1a – Izjava fizičko lice, 2022. godina
Obrazac 1b – Izjava pravno lice, 2022. godina
Obrazac 2a – Izjava fizičko lice, 2022. godina
Obrazac 2b – Izjava pravno lice, 2022. godina
Zahtev – infrastruktura, 2022. godina
Zahtev – stočari, 2022. godina

 

 


 

 

 

4.6.2021

 

 

JAVNI POZIV
ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI 
GRADA BEOGRADA ZA 2022. GODINU

 

 

Tekst javnog poziva

Zahtev – besplatno korišćenje

 

 

 


 

 

 

 

31.5.2021

 

     NOVI DIGITALNI SERVIS UPRAVE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

 

Počeo je sa radom novi digitalni servis za prijavu uzurpacije i divljih deponija na poljoprivrednom zemljištu. Na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostupni su elektronski formulari za podnošenje prijave.

Više informacija: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/vest/novi-digitalni-servis-uprave-za-    poljoprivredno-zemljisteprijavite-uzurpaciju-i-divlje-deponije-na-poljoprivrednom-zemljistu/?script=cir

 

 

 


 

 

 

 

29.4.2021.

 

PRAVILNIK ZA PODIZANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA VOĆAKA

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je novi Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja, kojim se bliže propisuju vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

 

Više informacija: http://uap.gov.rs/objavnjen-novi-pravilnik-za-podizanje-visegodisnjih-zasada-vocaka-i-hmelja/

 

 

 

 


 

 

23.4.2021.

 

PROJEKAT KONKURENTNE POLJOPRIVREDE

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Prvi Javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu u 2021. godini.

 

Više informacija: http://uap.gov.rs/pravilnici/projekat-svetske-banke/prvi-javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-utvrdjivanje-prava-na-koriscenje-bespovratnih-sredstava-u-okviru-projekta-za-konkurentnu-poljo

 

 


 

 

 

 

15.4.2021.

 

PODSTICAJI PO KOŠNICI PČELA

 

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela počinje 15. aprila 2021. godine. Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, može da ostvari pravo na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica pčela.

 

http://uap.gov.rs/pocelo-podnosenje-zahteva-za-subvencije-po-kosnici-pcela/

 

 

 


 

 

12.4.2021.

 

 

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA U 2021. GODINI

 

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini.

Više informacija: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/vest/objavljen-konkurs-za-dodelu-sredstava-za-izvodjenje-radova-u-2021-godini/

 

 


 

 

 

30.3.2021.

PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA ZA KONKURENTNU  POLJOPRIVREDU

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste prihvatljivih investicija i troškova, uslovi i način ostvarivanja prava na bespovratna sredstva, lica koja ostvaruju pravo na bespovratna sredstva, kao i minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava po korisniku za sprovođenje Projekta za konkurentnu poljoprivredu.

Dva su osnovna programa za podsticaje:

  1. Program podrške za unapređenje konkurentnosti i jačanje veza unutar tržišnog lanca u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i diverzifikacije dohotka u ruralnim područjima..

Minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 20.000 evra u dinarskoj protivrednosti, a maksimalna 50.000 evra.

  1. Program podrške za unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti otkupa, prerade i marketinga primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje marketinga proizvoda domaće radinosti – Program podrške za agregatore.

Minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 25.000 evra u dinarskoj protivrednosti,a maksimalna 400.000 evra.

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom. Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način:

– 10% kao sopstveno učešće korisnika i

– 40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a koji će biti postavljen na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave, prilikom objavljivanja svakog Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava.

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava pokreće se podnošenjem Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava. Javni poziv raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja.

Pravilnik o dodeli bespovratnih sredstava u okviru projekta za konkurentnu poljoprivredu

Prilozi

 

 

Ponedeljak  15.mart 2021. godine

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Beograda za 2021. godinu, broj: 3-113/21-GV od 10.2.2021. godine i Zaključka gradonačelnika grada Beograda, broj: 3-1632/21-G od 4. marta 2021. godine

 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

Sekretarijat za privredu objavljuje

JAVNI POZIV 
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NABAVKU TRAKTORA I POLJOPRIVREDNIH PRIKLJUČNIH MAŠINA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI VOĆARSTVA I POVRTARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI STOČARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRAD ZA 2021. GODINU

 

Zainteresovani poljoprivredni proizvođači se mogu informisati na sajtu grada Beograda na adresi https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/, ili u kancelariji broj 84.

 
Dodatne informacije mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona:

011/7157-831, 011/7157-392, 011/7157-399 ,011/715-7398,011/715-7240 i 011/3778-413.

 

Rok za podnošenje prijava je do 2. aprila 2021. godine.

 

 

 


 

 

 

 

01.03.2021.

 

PODSTICAJI ,,PO HEKTARU PREKO OLAKŠANE PROCEDURE

 

Usled nepovoljne epidemiološke situacije izazvane korona virusom, a u cilju efikasnije isplate podsticaja po hektaru biljne proizvodnje, i u ovoj godini će se proces isplata vršiti po modelu iz 2020. godine, bez podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj Upravi za Trezor.

Uprava za agrarna plaćanja će na osnovu preseka stanja o isplaćenim osnovnim podsticajima u biljnoj proizvodnji u 2020-toj godini, svim poljoprivrednicima koji su protekle godine ostvarili pravo na ovaj podsticaj isplatiti sredstva i za 2021. godinu, iako nisu podnosili zahtev. Obračun će se vršiti po osnovu prijavljenih površina pod konvencionalnom poljoprivrednom proizvodnjom sa presekom na dan 30.09.2020. godine.

Poljoprivredni proizvođači koji su registrovali svoje gazdinstvo u periodu od 30.09.2019 do 30.09.2020. godine, ili pre tog perioda, a koji u 2020. godini nisu ostvarili pravo na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, zahteve će podnositi Upravi za agrarna plaćanja putem mejl adrese podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs od 1. marta do 30. aprila 2020. godine.Podsicaji po hektaru biljne proizvodnje iznose 4000 rsd.

Dovoljno je dostaviti podatke o podnosiocu zahteva, i toime i prezime, matični broj (JMBG) i broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)

 

 

 


 

 

2.2.2021.

 

KRENULO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PODSTICAJE PO GRLU STOKE

 

Danas je započelo podnošenje zahteva za podsticaje u stočarstvu, i to za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, kao i za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov i krave dojilje.

Stočari podsticaj za tov stoke mogu da ostvare ako Upravi za agrarna plaćanja podnesu zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi od 1. februara do 31. jula 2021. godine i to za grla predata klanici ili izvezena u periodu od 1. jula 2020. godine do 30. juna tekuće  godine.

Zahtev za podsticaje podnosi se posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi najviše do tri zahteva u gore navedenom periodu, a za isto grlo zahtev za podsticaje može da se podnese jednom za jednu kalendarsku godinu, po završetku tova. Visina podsticaja iznosi:

  1. podsticaj za tov junadi -15000 dinara
  2. podsicaj za tov jagnjadi – 2000 dinara
  3. podsticaj za tov jaradi – 2000 dinara
  4. podsticaj za tov svinja -1000 dinara

 

Stočari u istom periodu –  od 1. februara do 31. jula  2021. godine mogu podneti zahtev na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov. Od danas su aktuelni i podsticaj za krave dojilje, starosti preko 24 meseca, Visina podsticaja je 40.000 dinara po grlu.

 

 


 

 

 

21.01.2021.

 

REPUBLIKA SRBIJA

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA

Na osnovu člana 8. stav 2. tačka 3) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS, broj 41/2009, 10/2013 – dr. zakon i 101/2016) i člana 7. Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja („Službeni glasnik RS“ br. 25/2020), raspisuje

 

 

J A V N I    P O Z I V

 

ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PODSTICAJA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA ELEKTRIFIKACIJU POLJA U 2021. GODINI

 

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Informacije se mogu dobiti i u gradskoj opštini Zemun kancelarija br. 84 na telefon 011-3778-413, imail: rada.vasic@zemun.rs.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u periodu od 1. februara do 1. septembra 2021. godine, preko Pisarnice republičkih organa uprave ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u 2021. godini je 800.000 dinara.

 

Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja u 2021. godini

 

 


 

 

12.06.2020.

 

ONLAJN POLJOPRIVREDNI SAJAM

Međunarodni poljoprivredni sajam, ove godine u onlajn izdanju, biće organizovan od 14. do 18. decembra, a građani će moći da prate manifestaciju putem sajta na www.expoonline.rs.

Prijavilo se više od 130 izlagača iz zemlje i inostranstva, koji će ponuditi proizvode i usluge u oblasti poljoprivrede, a pripremljeni su popusti i sajamske akcije. Potrebno je da se posetioci besplatno registruju. Komunikacija između izlagača i posetilaca omogućena je video ili audio pozivom, mejlom ili četom.

Na Nacionalnoj izložbi stoke biće predstavljeno više od 150 grla goveda, konja, ovaca i svinja, koje izlaže više od 30 odgajivača iz Srbije.

Kongresni segment, koji obuhvata konferencije i stručne skupove, takođe se organizuje onlajn na platformi expoonline.rs.

 

 

 

12.06.2020.

 

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (“Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 i 25/2020), Komisija za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2020. i 2021. godinu, ( u daljem tekstu: Komisija)

raspisuje

Javni poziv
za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji 
grada Beograda za 2021. godinu

kojim obaveštava:

– obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara;
– visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara;
– pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva;

da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu, do dana 31. oktobra 2020. godine. 

 

Potrebna dokumentacija:

1) Zahtev za ostvarivanje besplatnog korišćenja bez plaćanja naknade potpisan od strane odgovornog lica 
2) Akt o osnivanju ustanove, odnosno izvod iz privrednog registra za pravno lice (ne stariji od šest meseci) kojim se dokazuje da je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
Podnosioci zahteva dostavljaju potrebnu dokumentaciju iz ovog javnog poziva, u neoverenim kopijama koje moraju biti čitljive, pri čemu Komisija, zadržava pravo da u slučaju potrebe zatraži dostavljanje originala ili overene kopije dostavljene dokumentacije.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana dana od 8 do 15 časova, u prostorijama Sekretarijata za privredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd, ulica Kraljice Marije broj 1/XVII, kancelarija 1710 ili sa internet prezentacije grada Beograda www.beograd.rs. Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 011/715-7341 i 715-7389.

 

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2020. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici opštine/grada ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade za 2021. godinu” za Komisija za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2020. i 2021. godinu, na adresu: Sekretarijat za privredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd, ulica Kraljice Marije broj 1. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osobe za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom su: Dragana Stepanović, telefon: 715-7341 i Dušan Marčetić, telefon: 715-7389 ili lično u prostorijama Sekretarijata za privredu Gradske uprave grada Beograda, Beograd, ulica Kraljice Marije broj 1/XVII, kancelarija 1710.

Ovaj javni poziv je objavljen na oglasnim tablama gradskih opština i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

 

Zahtev

 

 

 

četvrtak, 11. jun 2020.

Sekretarijat za privredu
Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, broj 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 i 25/2020), Komisija za izradu Predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Beograda za 2020. i 2021. godinu,

raspisuje

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda za 2021. godinu

 

Tekst javnog poziva i prateću dokumentaciju možete preuzeti ovde:

 

 

 

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

 

Isplatu jednokratne novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19, vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu podataka iz evidencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Registra poljoprivrednih gazdinstava i Veteriranrske baze.

Isplata se vrši direktno na namenski račun prijavljen u Registru poljoprivrednih gazdnistava, na osnovu stanja u navedenim evidencijama na dan 16.04.2020. godine i nije neophodno podnositi zahtev za ostvarivanje prava na ovaj vid podrške.

 

Visina pomoći je ograničena i  maksimalni iznosi pomoći koje poljoprivredno gazdinstvo može ostvariti iznosi:

1) 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
2) 3.000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
3) 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
4) 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Više informacija na: http://uap.gov.rs/dve-milijarde-evra-kredita-dostupno-priv…/

 

 

 

 

ELEKTRONSKA PIJACA SRBIJE

 

Platforma Elektronska pijaca Srbije https://pijaca.minpolj.gov.rs omogućuje proizvođačima kvalitetne hrane direktan kontakt sa potrošačima u gradskim sredinama širom Srbije. Imajući u vidu trenutnu situaciju i ograničenost kretanja, nova platforma treba da donekle zameni postojeće sisteme distribucije i omogući potencijalnim kupcima lako povezivanje sa proizvođačima.

Dovoljno je uneti WEB adresu https://pijaca.minpolj.gov.rs, zatim kliknuti na kvadratić u donjem desnom uglu ”Registracija gazdinstva”, a zatim kliknuti na ”Registracija proizvođača”. Zatim trba uneti elementarne podatke: kontakt, proizvodni program, sistem kvaliteta i lokaciju. Procedura traje oko 5 minuta.

Ukoliko neko ima problem prilikom registracije može kontaktirati Marka Majstorovića na telefon 064/8188-777.

 

 

KAKO NA NJIVU ? VOĆARSTVO

Kako do dozvole za kretanje: Uputstvo za proizvođače voća i povrća

 

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanje (17 – 5 časova radnim danima, odnosno od 13 časova subotom do 5 časova u ponedeljak), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17 do 05 časova radnim danima, odnosno od 13 subotom do 05 časova u ponedeljak, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za traženi period. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

Spisak telefona na koje se možete dodatno informisati:

Okruzi: Južnobački, Srednjebanatski, Južnobanatski, Severnobanatski, Severnobački, Zapadnobački i Sremski – kontakt telefon 064/88-18-449

Okruzi: Grad Beograd, Podunavski, Braničevski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski – kontakt telefon 064/88-18-486

Okruzi: Mačvanski, Moravički , Kolubarski, Zlatiborski, Šumadijski, Rasinski i Raški – kontakt telefon 064/88–18–412.

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obevezno da tokom kretanja sa sobom ima i potvrdu, čiji obrazac možete preuzeti – ovde. 

Spisak telefona na koje se možete dodatno informisati: 064/86-80-951, 064/80-55-782, 064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-778, 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/88-18-506, 064/88-18-418, 064/81-88-794, 064/88-18-481, 064/86-80-947, 064/88-18-413, 011/260-79-60 i 011/260-79-61

 

 

KAKO NA FARMU? STOČARSTVO

Kako do dozvole za kretanje: Uputstvo za vlasnike stoke i pčelare

 

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17 – 5 časova, vikendom – od subote u 13 časova do ponedeljka u 05 časova), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Internet adresa  za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je : http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za traženi period. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku).

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i potvrdu, čiji obrazac možete preuzeti – ovde.

Spisak telefona na koje se možete dodatno informisati: 065/41-55-906, 064/82-35-675, 064/80-55-782, 064/81-88-778,  064/81-88-767, 064/81-88-795, 064/81-88-794, 011/260-79-60 i 011/260-79-61

 

 

POČINJE PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE OSNOVNIH PODSTICAJA U BILJNOJ PROIZVODNJI

 

Danas počinje podnošenje zahteva za ostvarivanje osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji.

Prema aktuelnom Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, zahtev se podnosi jedanput godišnje, u periodu od 1. marta do 30. aprila područnoj Upravi za Trezor Ministarstva finansija. Zahtev se podnosi u dva primerka na obrascu koji možete preuzeti i na sledećem linku (https://bit.ly/2EHBD61)

 

Iznos podsticaja je 5.200 dinara po hektaru: 4.000 dinara je osnovni podsticaj u biljnoj proizvodnji, a 1.200 dinara je regres za dizel gorivo (šezdeset litara dizel goriva po hektaru se regresira sa po 20 dinara po litru.

 

Aktuelna verzija Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja

 

 

OBJAVLJEN PRAVILNIK I JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTAVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

 

Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora u 2020. godini, objavljen  je  na oglasnoj tabli Uprave za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs.

 

Više informacija

 

 

RASPISAN KONKURS ZA PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja je raspisisala je Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini. Prijava na Konkurs podnosi se od 17. oktobra do 31. decembra 2019. godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

 

Više informacija

 

 

”PODSTICAJI PO KOŠNICI” I ELEKTRONSKIM PUTEM

 

Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela počinje od 15. aprila i trajaće do 31. maja tekuće godine. Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 720 dinara po košnici pčela. Pristup aplikaciji za podnošenje elektronskog zahteva je omogućen sa zvanične internet prezentacije Uprave za agrarna plaćanja uap.gov.rs. Pčelari koji imaju registrovan elektronski potpis, ceo proces će obaviti unošenjem traženih podataka u aplikaciju.

 

Više informacija

 

 

KRENULO PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE OSNOVNIH PODSTICAJA U BILJNOJ PROIZVODNJI

 

Prema aktuelnom Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, zahtev se podnosi jedanput godišnje u periodu  od 1. marta do 30. aprila područnoj Upravi za trezor Ministarstva finansija. Zahtev se podnosi u dva primerka na obrascu koji možete preuzeti na sledećem linku https://bit.ly/2EHBD61.

 

Iznos podsticaja je 5200 dinara po hektaru: 4000 dinara je osnovni podsticaj u biljnoj proizvodnji, a 1200 dinara je regres za gorivo (šezdeset litara dizel goriva po hektaru se regresira sa po 20 dinara po litru).

 

 

OBAVEZNA OBNOVA REGISTRACIJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

 

Obaveštavamo registrovana poljoprivredna gazdinstva da će se u periodu od 1. marta do 30. aprila 2019. godine obavljati obnova i upis u registar poljoprivrednih gazdinstava. Napominjemo da je obnova registracije poljoprivrednih gazdinstava u ovoj godini OBAVEZNA. Neobnavljanje registracije povlači sa sobom prelazak gazdinstva u pasivan status i nemogućnost ostvarivanja subvencija.

 

Više informacija

 

 

Treći Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Dokumentacija se podnosi u roku od 1.novembra 2018. godine do 9. januara 2019. godine. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije, osim investicija u nabavku novih traktora.
http://www.minpolj.gov.rs/treci-javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-odobravanje-projekta-za-ipard-podsticaje-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednih-gazdinstava/

 

 

Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima i javni pozivi za podršku investicijama u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji
http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2018/raspisan-konkurs-za-podrsku-mladim-poljoprivrednicima-i-javni-pozivi-za-podrsku-investicijama-u-primarnoj-biljnoj-i-stocarskoj-proizvodnji/

 

 

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini
http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2018/objavljena-uredba-o-raspodeli-podsticaja-u-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-u-2018-godini/
 

 
Kretanje cena poljoprivrednih proizvoda
http://subvencije.rs/cene-poljoprivrednih-proizvoda-na-berzama/

 
Registrovanje poljoprivrednog gazdinstva
http://www.trezor.gov.rs/src/services/rpg/propisi/


 
Konkursi i saopštenja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Konkursi
Tenderi i konkursi
 
Gradski oglasi i konkursi
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/910-oglasi/
 
Javni pozivi i saopštenja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
http://www.mpzzs.gov.rs/category/saopstenja/saopstenja-ministarstva/

 
Poljoprivredna savetodavna stručna Služba
pssspadinskaskela.com/
 
Uprava za agrarna plaćanja
http://www.uap.gov.rs
 
Dozvole i obrasci
http://www.mpzzs.gov.rs/dozvole-i-obrasci/
 

Aktuelnosti

Javni poziv

 
 
NODULARNI DERMATITIS    
AKTUELNE INFORMACIJE