PROJEKAT ELEKTRONSKO POSLOVANJE

15. oktobar 2019.

 

Gradska opština Zemun u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije Beograd, realizuje projekat Elektronsko poslovanje  u okviru programa podrške jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Gradska opština Zemun zajedno sa svojim institucionalnim partnerima na lokalnom nivou implementira aktivnosti i mere kojima se doprinosi unapređenju položaja mladih. Jedan od prioriteta Grdaske opštine Zemun, koji se odnosi na unapređenje položaja mladih jeste i nastavak trenda smanjenja nezaposlenosti, kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou. 

Da bi se nastavio trend rasta zaposlenosti iz prethodnog perioda, zadatak ovog projekta je da putem razvijanja i unapređenja znanja veština i kompetencija mladih doprinese jačanju kapaciteta radne snage, koji je jedan od regionalnih i lokalnih prioriteta kada je u pitanju politika zapošljavanja za 2019. godinu.

 

Prijavljivanje za Elektronsko poslovanje se vrši slanjem popunjenog obrasca na mejl Kancelarije za mlade: kancelarijazamladezemun@gmail.com. Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon: 064/4075608.

 

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom  je 21. oktobra 2019. godine do 15 časova.