Poreska administracija

 
Poreska uprava – Filijala Zemun
Glavna 30
11080 Zemun
 
Zahtev se može podneti:
– lično – šalter pisarnice
– elektronskim putem
 
Radno vreme: 08-15 časova
 
Fizička lica
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 
OBRAZAC PPI-1
OBRAZAC PPI-2
PODPRILOG UZ PRILOG 1
PRILOG 1 UZ OBRAZAC PPI-1
PRILOG 2 UZ OBRAZAC PPI-1
 
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama
 
ZAHTEV ZA IZDAVANJE PORESKOG UVERENJA
 
Poreska uprava
 
Poreske prijave i obrasci
 
e-Uprava, potvrda o izmirenim poreskim obavezama Zemun
 
Pravna lica
 
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 
OBRAZAC PPI-1
OBRAZAC PPI-2
PODPRILOG UZ PRILOG 1
PRILOG 1 UZ OBRAZAC PPI-1
PRILOG 2 UZ OBRAZAC PPI-1
 
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim obavezama
 
ZAHTEV ZA IZDAVANJE PORESKOG UVERENJA
 
Poreska uprava
 
Poreske prijave i obrasci
 
e-Uprava, potvrda o izmirenim poreskim obavezama Zemun