Веће градске општине Земун

 
 
 
 

     АНА БЕОЧАНИН

 

     Рођена: 08.07.1942. године

 

     ВСС, дипломирани економиста

 

     Тел.: 3778 – 439

 

     E-mail: ana.beocanin@zemun.rs

 
 
 
 

 

      ВЛАДИМИР КОСТИЋ

 

      Рођен: 06.06.1979. године

 

      ССС, апсолвент

 

      Тел.: 3778 – 439

 

      E-mail: vladimir.kostic@zemun.rs

 
 
 
 

      ДРАГАН МАТИЈЕВИЋ

 

      Рођен: 18.05.1968. године

 

      ВСС, машински инжењер специјалиста

 

      Тел.: 3778 – 439

 

      E-mail: dragan.matijevic@zemun.rs

 
 
 
 

      СТЕВАН РОДИЋ

 

      Рођен: 07.02.1964. године

 

      ВСС, дипл. менаџер

 

      Тел.: 3778 – 439

 

      E-mail: stevan.rodic@zemun.rs

 
 
 
 

      ЖЕЉКО КОРИЦА

 

      Рођен: 21.11.1959. године

 

      ВСС, дипл. инг. специјалиста графичке технологије

 

      Тел.: 3778 – 439

 

      E-mail: zeljko.korica@zemun.rs

 
 
 
 

      ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ

 

      Рођен: 07.04.1980. године

 

      ВСС, дипл. менаџер

 

      Тел.: 3778 – 439

 

      E-mail: vladimir.stojkovic@zemun.rs

 
 
 
 

      ПРЕДРАГ ЈЕВРЕМОВИЋ

 

      Рођен: 23.10.1980. године

 

      ВСС, дипл. eкономиста

 

      Тел.: 3778 – 439

 

      E-mail: predrag.jevremovic@zemun.rs

 
 
 
 

      ЖАРКО ДРОЊАК

 

      Рођен: 28.09.1987. године

 

      ВСС, дипл. политиколог

 

      Тел.: 3778 – 439

 

      E-mail: zarko.dronjak@zemun.rs

 
 
 

 

       ЗОРАН БОРЈАН

 

      Рођен: 29.1.1996. године

 

      Студент Европског Универзитета за бизнис и маркетинг

 

      Тел.: 3778-439

 

      E-mail: zoran.borjan@zemun.rs