ОП-Р-19/19

20. септембар 2019.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-19/19

Насипање некатегорисаних путева на територији ГО Земун

 

Позив за подношење понудa

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору по оквирном споразуму

Обавештење о једностраном раскиду оквирног споразума