ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

26. децембар 2013.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УГРИНОВАЧКЕ УЛИЦЕ ОД САОБРАЋАЈНИЦЕ Т-6 ДО БУЛЕВАРА МИХАИЛА ПУПИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН