ODLUKA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI VOĆARSTVA I POVRTARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

 
Na osnovu, Javnog poziva za dostavljanje prijave za dodelu podsticajnih sredstva u oblasti
voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu, doneta je Odluka o dodeli podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2017. godinu za nabavku i postavljanje opreme i to:
– protivgradne mreže na zasad voća;
– protivgradne mreže sa sistemom za navodnjavanje kap po kap na zasad voća;
– plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap za povrtarsku proizvodnju i
– sistema za navodnjavanje kap po kap na zasad voća.
Tri poljoprivredna proizvođača-podnosioci prijava, sa teritorije gradske opštine Zemun
na listi su za podsticajna sredstva i to:
-Slavoljub Baković iz Zemuna, za nabavku i postavljanje protivgradne mreže sa sistemom za navodnjavanje kap po kap;
-Zoran Đurić iz Zemuna, za nabavku i postavljanje plastenika sa sistemom za navodnjavanje kap po kap;
-Dušica Prošić Ćurčić iz Zemuna, za nabavku i postavljanje sistema za navodnjavanje kap po kap.
Odluka se može pogledati/preuzeti na adresi:

http://www.beograd.rs/images/file/de1ee747cde59075877157f70b1de667_3399313307.pdf