ОБАВЕШТЕЊЕ

28. јул 2015.

 
Председник општине Земун Дејан Матић донео је одлуке о избору програма и пројеката удружења, као и програма и пројеката из области спорта и културе за финансирање и суфинансирање из буџета у 2015. години, који су приспели на јавне конкурсе расписане дана 19. маја 2015. године:
 
1. Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката удружења, број 06-671/2015 од 26.06.2015. године – одлука коначна 28.07.2015. године;
 
2. Одлука о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у области културе, број 06-687/2015 од 02.07.2015. године – одлука коначна 28.07.2015. године;
 
3. Одлука о финансирању и суфинансирању спортских програма и пројеката, број 06-688/2015 од 02.07.2015. године – одлука коначна 28.07.2015. године.