НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГО ЗЕМУН

17. април 2014.

НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ УПРАВЕ ГО ЗЕМУН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Oбавештење о закљученом уговору