МВ-У-2/18

01. март 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-2/18
Услуга вршења ревизије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација измена

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору