МВ-У-10/14

12. мај 2014.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БРОЈ НАБАВКЕ МВ-У-10/14

НАБАВКА УСЛУГА – УСЛУГЕ КАФЕ КУХИЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ  УПРАВЕ ГО ЗЕМУН

Измена КД

Позив за подношење понуда

Конкурсна документациja

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору