logo-beograda

Javne nabavke

18. jun 2020.

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE U POSTUPKU NABAVKE broj 7/20 redni broj postupka po grantu je 10

 

Nabavka dobara, hrane i osveženja za učesnike sesija i učesnike radionica za potrebe realizacije projekta Program Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje romskih porodica u svrhe povećanja zaposlenosti

 

Poziv za podnošenje ponuda

Službena beleška

 

 

16. jun 2020.

12. jun 2020.

12. jun 2020.

Broj javne nabavke JN OP-R-9/20

 

 

Radovi na izgradnji interne kanalizacije prema tehničkom rešenju broj K-2020-05 od marta 2020. godine koje je izradio JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, ul. Kneza Miloša broj 2, namenjene korišćenju Doma kulture Batajnica

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

10. jun 2020.

Broj javne nabavke JN PPBOP-D-2/20

Nabavka stručne literature izdavača „Paragraf lex“ doo Novi Sad

Obaveštenje o pokretanju postupka

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

03. jun 2020.

19. maj 2020.

15. maj 2020.

06. maj 2020.

 

Broj javne nabavke JN OP-U-6/20

Usluge snimanja i pripreme materijala za objavljivanje

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

28. april 2020.

 

Broj javne nabavke JN OP-D-4/20

Isporuka građevinskog materijala po sprovedenim konkursima od strane poverenika za izbegla i interno raseljena lica u upravi GO Zemun po pravilima Komeserijata za izbeglice RS, okvirni sporazum

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli okvirnog sporazuma

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru