Gradska inspekcija

 

Sekretarijat za inspekcijske poslove

 

 

27. marta 43-45, centrala: 3227-241

e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

 

Dežurna inspekcija: 3222-262, 3309-760, 3309-762

 

Prijem stranaka – Sektor za dežurni inspekcijski nadzor: svaki dan od 7 do 22 časa.

 

Sekretarijat vrši poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u delokrug, a odnose se na poslove inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti i oblastima: prevoza u drumskom saobraćaju i održavanju i zaštiti ulica i puteva, dela trgovine i turizma, zaštite životne sredine, zaštite voda, izgradnje objekata i prostornog planiranja i urbanizma na teritoriji grada Beograda.