Градска инспекција

 

Секретаријат за инспекцијске послове

 

 

27. марта 43-45, централа: 3227-241

e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

 

Дежурна инспекција: 3222-262, 3309-760, 3309-762

 

Пријем странака – Сектор за дежурни инспекцијски надзор: сваки дан од 7 до 22 часа.

 

Секретаријат врши послове који су му законом и другим прописима стављени у делокруг, а односе се на послове инспекцијског надзора у комуналној области и областима: превоза у друмском саобраћају и одржавању и заштити улицa и путева, дела трговине и туризма, заштите животне средине, заштите вода, изградње објеката и просторног планирања и урбанизма на територији града Београда.