Pristup podacima od javnog značaja

Pristup podacima od javnog značaja

Naziv organa: Gradska opština Zemun;

Adresa sedišta: Magistratski trg 1, 11080 Zemun;

tel. +381 11 3778 400
 
Ovlašćeno lice za postupanje je po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Gradskoj opštini Zemun je Marko Janković, sekretar Skupštine Gradske opštine Zemun.

Kontakt podaci ovlašćenog lica su:

 

Marko Janković

Gradska opština Zemun

Magistratski trg 1

11080 Zemun

Kancelarija broj 51

Telefon: 3778 404, 3778-424;

e-mail: marko.jankovic@zemun.rs

 

Zahtev za pristup informaciji od janog značaja