Уверења за сушу из 2003. г.

 
Потребна документација за издавање Уверења за сушу 2003. г. су:
 
– захтев (преузети са сајта или у канцеларији бр. 84 градске општине)
– пореско задужење ( преузети у канцеларији бр. 27 Пореске управе Земун)
– фотокопија личне карте