Пројекти

Тендерска Комисија за набавку добара-грађевинског материјала са испоруком корисницима помоћи грађевинског материјала по партијама за потребе реализације пројекта „Помоћ у грађевинском материјалау за избеглице и ИРЛ на територији градске општине Земун“, оглашава Тендерску документацију за прикупљање понуда у локалном отвореном поступку, по процедури „PRAG 2012 који финансира Делегација ЕУ у Републици Србији у оквиру IPA Programa“.

SUPPLY PROCUREMENT NOTICE

LOCAL PUBLICATION

LETTER OF INVITATION TO TENDER

INSTRUCTIONS TO TENDERERS

DRAFT CONTRACT

SPECIAL CONDITIONS

ANNEX I : GENERAL CONDITIONS

ANNEX II + III : TECHNICAL SPECIFICATIONS + TECHNICAL OFFER

ANNEX IV : Budget breakdown

ADMINISTRATIVE COMPLIANCE GRID

EVALUATION GRID

TENDER FORM FOR A SUPPLY CONTRACT

FINANCIAL IDENTIFICATION

LEGAL ENTITIES