ПРОГРАМ ПОПИСА ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО ЗЕМУН –Грађевинска инспекција

 
У јануару радимо према самоиницијативно поднетим захтевима грађана примљеним преко писарнице, док не буде званично објављен сателитски снимак објеката. По извршеној провери у Секретаријату за легализацију, покреће се
управни поступак.
 
1. Фебруар 2016. СТАРО ЈЕЗГРО-ТОШИН БУНАР (непарна страна), ИВИЋЕВА (непарна страна), ЦЕТИЊСКА, ЊЕГОШЕВА, УЛИЦЕ КА ГРАНИЦИ СА НОВИМ БЕОГРАДОМ,
 
2. Март 2016. УГРИНОВАЧКА (ПАРНА СТРАНА ДО БАНАТСКЕ, ЦАРА ДУШАНА, ПРЕГРЕВИЦЕ И УЛИЦЕ ИЗМЕЂУ ОВИХ),
 
3. Април 2016. УГРИНОВАЧКА (НЕПАРНА СТРАНА ДО БАЧКЕ),
 
4. ПРВОМАЈСКА СА ОБЕ СТРАНЕ, ТОШИН БУНАР (ПАРНА СТРАНА) И УЛИЦЕ ИЗМЕЂУ ОВИХ,
 
5. Мај 2016. НОВИ ГРАД, КОЛОНИЈА Б, ЈОЗЕ ШЋУРЛЕ, НАСЕЉЕ ИКАРБУС,
 
6. Јуни 2016. НАСЕЉЕ ГАЛЕНИКА, БАЧКИ ИЛОВНИК, ВОЈНИ ПУТ ДО АУТОПУТА,
 
7. Јули 2016. АЛТИНА И ВОЈНИ ПУТ ПРЕКО НС-АУТОПУТA,
 
8. Август 2015. ЗЕМУН ПОЉЕ И ПЛАВИ ХОРИЗОНТИ,
 
9. Септембар 2016. БАТАЈНИЦА И БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, 13 МАЈ,
 
10. Октобар 2016. БУСИЈЕ И ДЕО БАТАЈНИЦЕ (ШАНГАЈ),
 
11. Новембар 2016. ГРМОВАЦ, СОКО САЛАШ, УГРИНОВЦИ.
 
Предмет пописа су објекти грађени без грађевинске дозволе за које није поднет захтев за легализацију до 29.01.2014. године.
 

Начелник Одељења за инспекцијске послове
Сања Рашчанин, дипл.инж.грађ.