ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

Ауто – седишта

 

 
   

   

  ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

   

  НАПОМЕНА: Тражени докази о пребивалишту детета и упису у матичне књиге рођених, користе се искључиво у сврху утврђивања испуњености услова за добијање ауто –седишта и у другу сврху се не могу користити, ни објављивати.

   

  ПОДЕЛА АУТО-СЕДИШТА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ НЕКОЛИКО ПУТА У ТОКУ ГОДИНЕ, 

  НА ОСНОВУ ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА.

   

  АУТО-СЕДИШТА ЗА БЕЗБЕДНУ ВОЖЊУ НАМЕЊЕНА СУ ДЕЦИ РОЂЕНОЈ У 2022. ГОДИНИ

   

  .

   

  За више информација:  3778-483