ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

Ауто – седишта

 

 
   

   

  ПРИЈАВНИ OБРАЗАЦ

   

  НАПОМЕНА: Тражена документа користе се искључиво у сврху утврђивања испуњености услова за добијање ауто –седишта и у другу сврху се не могу користити, ни објављивати.

   

  ПОДЕЛА АУТО-СЕДИШТА СЕ ОРГАНИЗУЈЕ НЕКОЛИКО ПУТА У ТОКУ ГОДИНЕ, 

  НА ОСНОВУ ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА И УЗРАСТА ДЕТЕТА.

  АУТО-СЕДИШТА ЗА БЕЗБЕДНУ ВОЖЊУ НАМЕЊЕНА СУ ДЕЦИ ТЕЖИНЕ ОД 9 ДО 36 КИЛОГРАМА, ОДНОСНО 150 ЦЕНТИМЕТАРА ВИСИНЕ ДЕТЕТА.

   

  ЗА АУТО-СЕДИШТА РОДИТЕЉИ АПЛИЦИРАЈУ ЗА ДЕЦУ КОЈА СУ РОЂЕНА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ.

   

  РОК ПРИЈАВЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ПРОДУЖАВА У ТОКУ МЕСЕЦА ЈАНУАРА И ФЕБРУАРА, ДО 1. МАРТА ЗА ДЕЦУ РОЂЕНУ У НОВЕМБРУ И ДЕЦЕМБРУ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ