Попис становништва

ИНФО-ЦЕНТАР ПОПИСА 2022. ПОЧЕО СА РАДОМ

 

Инфо-центар Пописа становништва, домаћинства и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.

Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – сваког дана.

Попис становништва, домаћинства и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022.године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинства и станова 2022. године (“Службени гласник РС”, бр 9/2022 и 35/2021).

Све информације о попису 2022 доступне су и на веб-сајту  Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs

 

Попис становништва, домаћинства, и станова у републици  Србији 2022. финансиран је средствина ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије

 

 


 

 

 


КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСАВАЧА

 

 

Републички завод за статистику објављује Коначан списак изабраних  пописивача за рад у Попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године.

 

Списак пописивача можете видети овде.

 

Сви пописивачи ће телефоном/имејлом бити обавештени о термину доласка у просторије Пописне комисије ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.

 

 

Кандидати који су завршили обуку али нису изабрани за рад у Попису 2022. сматрају се резервним пописивачима и и по потреби могу бити накнадно позвани с циљем радног ангажовања на Попису 2022. године.

 

 

Објавом Коначног списка изабраних пописивача завршен је  поступак избора пописивача у складу са Јавним позивом за пријављивање пописивача објављеним дана 22. јула 2022. године.

 


 

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

 

 

Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку.

 

 

Прелиминарну листу можете погледати – овде.

 

 

Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку.

 

 

Рок за улагање приговора је 21. август 2022. године до 16.00 часова.

 

 

Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресе Пописних комисија можете видети – овде.

 

 

У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача).

 

 

Приговори ће бити размотрени најкасније до 22. августа 2022. године до 16.00 часова.

 

 

Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор. 

 

 

Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 23. августа 2022. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресу pravnapopis@stat.gov.rs.

 

 

У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи: 

 

  • приговор поднет надлежној Пописној комисији;
  • одговор Пописне комисије на приговор.

 

Жалбе ће бити размотрене најкасније до 26. августа 2022. године до 8.00 часова.

 

 

Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу.

 

 

Коначна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена 26. августа 2022. године у 16.00 часова.

 

 

Објављено на сајту Градске Општине Земун 20.08.2022. године у 16:00 часова.


 

 

РАНГ-ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

 

Кандидати који се позивају у другу фазу селекције (предаја документације и тестирање познавања рада на рачунару) на Ранг-листи је наведен термин и место тестирања.

Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и тестирања познавања рада на рачунару.

 

Ранг-листу кандидата можете видетиовде

 

Списак документације коју је потребно предати приликом доласка на тестирање може се видетиовде

 

 


 

 

Коначна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку

Коначну листу кандидата за инструкторе који се позивају на обуку можете погледати – овде.

Сви изабрани кандидати за обуку су обавезни да најкасније до 23. јула 2022. године до 16.00 часова унесу додатне податке неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

Обука инструктора траје 5 дана

Термин: од 25. до 29. јула

 

 

Сва заинтересована лица која се не налазе на Коначној листи кандидата који се позивају на обуку, а учествовала су у изборном поступку и желе да остваре увид у своје остварене резултате могу поднети захтев у писменој форми (лична предаја захтева у просторијама Пописне комисије сваког радног дана у периоду од 9.00 до 14.00 часова или путем поште на адресу Пописне комисије) Пописној комисији општине/града на којој су конкурисали, до 29. јула 2022. године. Пописна комисије ће увид у остварене резултате омогућити у року од 7 дана од дана пријема захтева.

Адресе пописних комисија доступне су на следећем линку:

https://popis2022.stat.gov.rs/media/31077/adrese_popisne-komisije.pdf

 

 

 


 

 

Републички завод за статистику

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

ЗА ПОПИСИВАЧЕ

У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

пријављивање у периоду од 22. јула (од 7,00 часова) до 5. августа (до 20,00 часова)

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

 

 

 


 

 

Прелиминарна листа кандидата за инструкторе који се позивају на обуку

 

Прелиминарну листу кандидата за инструкторе који се позивају на обуку можете погледати – овде.

Кандидат који се не налази на Прелиминарној листи има право да поднесе приговор. Рок за улагање приговора на Прелиминарну листу изабраних кандидата је 18. јул 2022. године до 16 часова. Приговор се може поднети Заводу искључиво путем имејла на адресу: mladen.velickovic@stat.gov.rs.

Приговори ће бити размотрени најкасније до 20. јула 2022. године до 12 часова.

Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор.

Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 22. јула 2022. године на сајтовима Републичког завода за статистику stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.

 

 

 

 


 

Ранг листа кандидата који се позивају на тестирање и разговор за Попис 2022

 

Документација за разговор и тестирање

 


 

Детаљније о попису на линку

 

 

За додатне информације можете се обратити Пописној комисији Земун на број телефона +381113778531 или на мејл popis.2022@zemun.rs