Одрживи развој привредних делатности

 
Област Одрживи развој привредних делатности
II спрат, канцеларија број 84
Тел: 011 /3778-482

 
-Издавање Уверења за сушу за 2003. годину
 
Потребна документација за издавање Уверења за сушу су:
– захтев (преузети са сајта или у канцеларији бр. 84 градске општине)
– доказ о пореском задужењу
– фотокопија личне карте