ОДРЖАНА 30. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

17. јун 2024.

У петак, 14. јуна 2024. године одржана је 30. седница Скупштине Градске општине Земун.

 

На почетку заседања одборници су усвојили Извештај Комисије за административна и мандатна питања којим је потврђен мандат одборнику Скупштине Градске општине Земун.

 

Затим је усвојен је Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Градске општине Земун за 2023. годину.

 

У даљем раду одборници су усвојили Предлог одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Земун, који је поднео Штаб за ванредне ситуације Градске општине Земун. Одлуком се дефинише организација и функционисање цивилне заштите, и обезбеђује се доследна примена начела заштите и спасавања утврђена законом, а посебно начело приоритета, начело примарне улоге локалне заједнице, начело поступности при употреби снага и средстава, начело равноправности и заштите људских права, начело партиципативности и солидарности и начело информисања јавности.

 

На крају заседања одборници су усвојили Предлог закључка о усвајању извештаја о реализацији програма и пројеката у области културе, програма и пројеката цркава и верских заједница, програма и пројеката удружења на подручју Градске општине Земун финансираних и суфинансираних  из буџета Градске општине Земун у 2023. години

 

Председник Скупштине Мирослав Гајић, захвалио се одборницима на посвећености у раду и стручним службама на сарадњи.