Област Екологије


II спрат, канцеларија број 81
Тел: 011 /3778-445

 
Екологија у служби грађана Земуна
 
Давање информација заинтересованим грађанима о процени утицаја на животну средине на пројекте
Примање и прослеђивање свих пријава, притужби и предлога грађана који се тичу екологије, надлежним службама и органима у општини и граду Београду
Упућивање грађана на еколошку инспекцију, комуналну инспекцију или комуналну полицију
Пружање потребних информација грађанима, школама и привредним субјектима везаним за поступак рециклаже свих сировина (пет, мет и стаклене амбалаже, папира, гума, опасног, неопасног и инертног отпада)
Стање квалитета воде, ваздуха и земљишта, подаци о количини јонизујећег и радиоактивног зрачења и о јачина буке
Током купалишне сезоне редовне информације о квалитету воде на плажи Лидо
Могућност учешћа на разне пројекте везане за екологију
Стање канализационе мреже на подручју Г О Земун
Позиви за учешће на традиционалним манифестацијама везаним за екологију које општина Земун већ годинама организује (Цветна алеја и Новогодишњи и Божићни излог)
Организовање предавања школским и предшколским установама на тему заштите животне средине
Уређење јавних зелених површина, школских и предшколских дворишта
Давање информација и предузимање мера и поступака у случајевима појаве амброзије
Санација дивљих депонија
Заштита природних добара у Земуну
Давање неопходних информација везаних за псе луталице