Канцеларија за развој

 
Уоквиру Одсека за привреду делује и ради група за послове Канцеларије за развој, унутар које се координира припрема развојних пројеката, прати се учешће на јавним конкурсима и позивима за финансијска средства, припремају се и спроводе стратешка документа, локални акциони планови, иницира се припрема за развојне пројекте и припрема пројектна документација за аплицирање код градских, републичких, европских и других фондова.
 
Такође, планирају се, организују и бесплатно реализују манифестације по најактуелнијним питањима живота и рада грађана, младих и пензионера на територији општине Земун. Циљне групе које учествују у реализацији манифестација су: ученици, студенти, пензионери, деца предшколског узраста и деца ометена у развоју која похађају специјалне школе.