ЗЕМУНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ДОБИЛИ ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ГРАДА БЕОГРАДА

На основу Јавног позива који је расписао град Београд, за достављање пријава за доделу подстицајних средстава за набавку трактора и пољопривредних прикључних машина за 2020. годину, комисија је определила средства за више пољопривредних газдинстава са територије Земуна.

Међу пољопривредницима који су добили средства је и Вера Поповић, млади пољопривредни произвођач из Угриноваца, чијем је пољопривредном газдинству обезбеђено милион динара за субвенционисање набавке трактора. Њено пољопривредно газдинство је такође, по основу бављења сточарством, добило на коришћење државно земљиште на период од десет година.

Вера је домаћица, мајка два сина и носилац пољопривредног газдинства на коме се одгаја 70 грла стоке. Бити жена у пољопривреди, није лако, али уз помоћ механизације  читав се посао обавља лакше и брже, те јој остаје више времена за породицу. Пољопривреда је посао без радног времена, баш као и посао мајке и домаћице, али Вера каже да јој ништа није тешко јер ради оно што воли.

Укупно пет пољопривредних произвођача са територије ГО Земун остварило је право на субвенције града Београда у износу од 80 одсто од укупне вредности за прикључне машине. Такође, исти проценат субвенција за набавку опреме за пчеларство добило је  осам пчелара из Земуна.   

Градска општина Земун пружа саветодавну подршку свим пољопривредницима са своје територије. Наиме, пољопривредници одмах по изласку релевантних конкурса Града Београда или Министарства пољопривреде Републике Србије, бивају обавештени о условима и роковима, а затим им се пружа и помоћ у прикупљању документације и контроли исправности документације. Такође, стручна служба их редовно обавештава о одлукама о одобравању средстава.

Градска општина Земун улаже напор да њени пољопривредни произвођачи буду у току са актуелностима, те организује информативно-едукативне трибине, експертске посете пољопривредним газдинствима, а такође обезбеђује дистрибуцију часописа ”Београдски пољопривредник” који објављује Секретаријат за привреду града Београда.

Све актуелне информације за пољопривредне произвођаче са територије Градске општине Земун могу се добити на телефон:  011/3778-413.