Захтев за откуп стана на којима је општина Земун носилац права располагања

Уз захтев је неопходно доставити сву документацију која је прецизно наведена у формулару који се може прибавити у Одељењу за имовинско правне и стамбене послове.