ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 

Одсек за друштвене делатности

 

Захтев – Уверење студентима и ученицима

Захтев за препис решења о категоризацији

Захтев/иницијативу комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене

Захтев за ексхумацију и пренос посмртних остатака

Сагласност за прибављање личних података-образац

 

 


 

Повереништво за збрињавање избеглих и прогнаних лица

 

Захтев за издавање исправе избеглим лицима

Захтев за укидање статуса избеглице

 

 


 

Група за борачко-инвалидску заштиту

 

Oбавештење о промени адресе корисника права из области борачко-инвалидске заштизте

Захтев за инвалидски додатак РВИ који је навршио 65 година

Захтев за доделу навлака

Захтев за признавање права на додатак за негу

Захтев за једнократну помоћ у случају смрти корисника права из области борачко-инвалидске заштите

Захтев за инвалидски додатак

Захтев за новчану накнаду за набавку путничког моторног возила

Захтев за признавање права на инвалидски додатак незапосленог РВИ

Захтев за накнаду погребних трошкова

Захтев за признавање права на инвалидски додатак РВИ у радном односу

Захтев за признавање права на МНП

Захтев за признавање права на ортопедски додатак

Захтев за признавање права на породични додатак

Захтев за признавање права на породичну инвалиднину

Захтев за признавање права на самохраност

Захтев за  признавање својства и права на личну инвалиднину РВИ, МВИ, ЦИР

Захтев за проширење основа инвалидитета

Захтев за утврђивање новог процента инвалидитета

Захтев за утврђивање статуса борца

Обавештење о смрти корисника права из области борачко-инвалидске заштите

Потврда за инвалидски додатак додатак РВИ у радном односу

 


 

Одсек за локални економски развој и заштиту животне средине

 

Захтев за издавање уверења о претрпљеној штети на пољопривредним усевима услед суше 2003. године

Захтев за издавање уверења о статусу предузетника ( регистрованих пре 2006. )