ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ГРУПА ЗА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
ОБАВЕСТЕЊЕ О ПРОМЕНИ АДРЕСЕ
ОБАВЕСТЕЊЕ О СМРТИ КОРИСНИКА ПРАВА НА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
ПОТВРДА ЗА БОРАЧКИ ДОДАТАК
ПРИЈАВА ПРОМЕНЕ АДРЕСЕ
ЗАХТЕВ УВЕРЕЊЕ СТУДЕНТИМА И УЦЕНИЦИМА
ЗАХТЕВ И ОБРАЗАЦ 1 ЗА ЕКСХУМАЦИЈУ И ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
ЗАХТЕВ ИРК
ЗАХТЕВ ЗА БОРАЧКИ ДОДАТАК МЕСЕЧНИ
ЗАХТЕВ ЗА БОРАЧКИ ДОДАТАК
ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТАК ЗА НЕГУ
ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ НАВЛАКА
ЗАХТЕВ ЗА ИНВАЛИДСКИ ДОДАТАК НЕЗАПОСЛЕНОГ РВИ
ЗАХТЕВ ЗА ИНВАЛИДСКИ ДОДАТАК РВИ У РАДНОМ ОДНОСУ
ЗАХТЕВ ЗА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЦ КОРИСНИКА ПРАВА НА МНП
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА САХРАНЕ НАРОДНОГ ХЕРОЈА
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ЗА НЕЗАПОСЛЕНОСТ
ЗАХТЕВ ЗА ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО
ЗАХТЕВ ЗА ПОМОЋ У СЛУЧАЈУ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА
ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА
ЗАХТЕВ ЗА ПРЕПИС РЕШЕЊА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗ. ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗАВАЊЕ ПРАВА НА МНП
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗАВАЊЕ ПРАВА НА МОТОРНО ВОЗИЛО
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ ПО ПАЛОМ БОРЦУ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ ПО УМРЛОМ ВОЈНОМ ИНВАЛИДУ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ДОДАТАК ЗА НЕГУ КОР. МНП А
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА САМОХРАНОСТ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ИЛИ ДУПЛИКАТ ИЗБЕГЛИЧКЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗБЕГ
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ИЗНОСА МНП 80 ГОД.
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ИЗНОСА МНП 80 ГОД
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ИЗНОСА МНП
ЗАХТЕВ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ОСНОВА ИНВАЛИДИТЕТА
ЗАХТЕВ ЗА УКИДАЊЕ СТАТУСА
ЗАХТЕВ ЗА ЗАМЕНУ ДЕЛА НА ОРТОПЕДСКОМ ПОМАГАЛУ