ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА

 

ОДСЕК ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ВЕЗАНО ЗА ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА – ранији назив ЛЕГАЛИЗАЦИЈА:

„Пријем странака:  уторком и четвртком од 11:00 до 14:00 часова, заказивање на шалтеру писарнице бр. 3,

Контакт:

II спрат, канцеларија бр. 57, тел: 3778-527, 3778-528;“

 

ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ:

 

  1. ЗАХТЕВ ЗА УВИД У СПИСЕ ПРЕДМЕТА
  2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА – ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
  3. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА – УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
  4. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА
  5. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ
  6. ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ
  7. ЗАХТЕВ ЗА СТАВЉАЊЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВОСНАЖНОСТИ
  8. ЗАХТЕВ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА
  9. ЗАХТЕВ ЗА УВИД У ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
  10. ЗАХТЕВ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ:

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ за списе и радње из области грађевинских послова

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ за списе и радње у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем