ГРАЂЕВИНА

ОДСЕК ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ВЕЗАНО ЗА ПОСТУПАК ОЗАКОЊЕЊА – ранији назив ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

 

ОДСЕК ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ:

 

 1. ЗАХТЕВ ЗА УВИД У СПИСЕ ПРЕДМЕТА
 2. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА – ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
 3. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА РЕШЕЊА – УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА
 4. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ОБЈЕКТА
 5. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ
 6. ЗАХТЕВ ЗА КОРИШЋЕЊЕ БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ
 7. ЗАХТЕВ ЗА СТАВЉАЊЕ КЛАУЗУЛЕ ПРАВОСНАЖНОСТИ
 8. ЗАХТЕВ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА
 9. ЗАХТЕВ ЗА УВИД У ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

 

ОДСЕК ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ:

 

 1. ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
 2. ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ ТРАДИЦИОНАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ – САЈАМ КЊИГЕ
 3. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
 4. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ ОБЈЕКТА ИСПРЕД МАЛОПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА
 5. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗАБАВНИХ ПАРКОВА, ЦИРКУСА, СПОРТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
 6. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА – НОВА БАШТА
 7. ЗАХТЕВ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА – ИСТОВЕТНА БАШТА
 8. ЗАХТЕВ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ ПУТЕМ ПАНОА КОЈИ НОСИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ДЕЉЕЊЕ ЛЕТКА ИЗ РУКЕ
 9. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЖАРДИЊЕРА И ДРУГИХ ПОСУДА ЗА БИЉНЕ ЗАСАДЕ
 10. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕРМИНУСНОГ ОБЈЕКТА
 11. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ
 12. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОШТАНСКИХ САНДУЧИЋА И ТЕЛЕФОНСКИХ ГОВОРНИЦА
 13. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСНЕ ВИТРИНЕ
 14. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КЛУПА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНИХ СЕДЕЊУ
 15. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ИСТОВЕТНОГ СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ