ОП-Р-4/16

01. март 2016.

Позив за подношење понудe и Конкурснa документацијa за јавну набавку отворен поступак – набавка радова – текуће поправке и одржавање осталих објеката – некатегорисани путеви.

Број јавне набавке ОП-Р-4/16.

Позив за подношење понуде

КД

Измена КД 2

Измена КД 1

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору