logo-beograda

Јавне набавке

18. јун 2020.

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ број 7/20 редни број поступка по гранту је 10

 

Набавка добара, хране и освежења за учеснике сесија и учеснике радионица за потребе реализације пројекта Програм Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање ромских породица у сврхе повећања запослености

 

Позив за подношење понуда

Службена белешка

 

 

16. јун 2020.

12. јун 2020.

12. јун 2020.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-9/20

 

 

Радови на изградњи интерне канализације према техничком решењу број К-2020-05 од марта 2020. године које је израдио ЈКП Београдски водовод и канализација, ул. Кнеза Милоша број 2, намењене коришћењу Дома културе Батајница

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10. јун 2020.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-2/20

Набавка стручне литературе издавача „Paragraf lex“ doo Novi Sad

Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

03. јун 2020.

19. мај 2020.

15. мај 2020.

06. мај 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-У-6/20

Услуге снимања и припреме материјала за објављивање

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

 

28. април 2020.

 

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-4/20

Испорука грађевинског материјала по спроведеним конкурсима од стране повереника за избегла и интерно расељена лица у управи ГО Земун по правилима Комесеријата за избеглице РС, оквирни споразум

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученом уговору