logo-beograda

Јавне набавке

15. август 2017.

Позив за подношење понуда – Услуга надоградње и одржавања комуникационе мреже са услугом фиксне телефоније, ОП-У-10/17
Конкурсна документација – Услуга надоградње и одржавања комуникационе мреже са услугом фиксне телефоније, ОП-У-10/17
 
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

09. август 2017.

Број јавне набавке ППБОП-У-3/17.
Одржавање и надоградња софтверског пакета Хермес.

 
Oбавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

01. август 2017.

Јавна набавка у отвореном поступку – Услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
 
Претходно обавештење

01. август 2017.

Јавна набавка у отвореном поступку – радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
 
Претходно обавештење

28. јул 2017.

28. јул 2017.

12. јул 2017.

06. јул 2017.

30. јун 2017.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-19/17
Заштита животне средине – Eко патрола
 
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

22. јун 2017.

Обавештење о покретању поступка за ЈН добара – набавка часописа
Ревизија број ППБОП-Д-2/17.
Конкурснa документацијa за ЈН добара – набавка часописа
Ревизија

Обавештење о покретању поступка

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:12345