logo-beograda

Јавне набавке

16. март 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-4/18
Сервисне услуге одржавања возила са заменом резервних делова

 
Позив за достављање понуда
Конкурсна документација

09. март 2018.

Број јавне набавке ЈН ППБОП-Д-1/18
Набавка часописа „Привредни саветник“ и online електронске базе „е-Регистар прописа“ за 2018. годину

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

Одлука о додели уговора

02. март 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-2/18
Услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

02. март 2018.

01. март 2018.

01. март 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-Д-3/18
Набавка рачунара, пројектора, фотоапарата и поправка са уградњом резервних делова за електронску опрему и опрему за комуникацију, обликована по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора Партија 1-рачунари, рачунарска и мултимедијална опрема

Одлука о додели уговора – Партија 2

07. фебруар 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-1/18
Услуга израде пројектне документације за Пристан
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02. фебруар 2018.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуге еко патроле
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка услуга у отвореном поступку – Услуга превоза ученика
Претходно обавештење

02. фебруар 2018.

Јавна набавка радова у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – школских дворишта и терена на подручју ГО Земун
Претходно обавештење

Страна:12345