logo-beograda

Јавне набавке

21. април 2017.

Позив за подношење понуда у отвореном поступку – набавка услуга – Услуге посредовања и реализација службених путовања у земљи и иностранству по партијама, Број набавке ОП-У-3/17
Конкурсну документацију у отвореном поступку – набавка услуга – Услуге посредовања и реализација службених путовања у земљи и иностранству по партијама, Број набавке ОП-У-3/17
Партија 1 – Услуге посредовања и реализације службених путовања у земљи
Партија 2 – Услуге посредовања и реализације службених путовања у иностранству

Позив за подношење понуда
КД

Одлукa о додели оквирног споразума за партију 1

Одлукa о додели оквирног споразума за партију 2

19. април 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, набавка услуге – Одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-11/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуге – Одржавање сајтова ГО Земун и мреже електронске поште.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-11/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору

19. април 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуге – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције.
Број јавне набавке ЈН ОП-У-4/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка услуге – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције.
Број јавне набавке ЈН ОП-У-4/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

Додатне информације/појашњења конкурсне докумантације

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

13. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – одржавање сервера и поправке компјутерске опреме и опреме за комуникацију.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-12/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – одржавање сервера и поправке компјутерске опреме и опреме за комуникацију.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-12/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржаваљу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-13/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга стручног надзора над радовима на насипању и одржаваљу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-13/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученoм уговору

11. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга штампања-блокови за инспекцију, израда промотивног материјала, штампање земунских новина.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка услуга – услуга штампања-блокови за инспекцију, израда промотивног материјала, штампање земунских новина.
Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора – Партија 1

Одлукa о додели уговора – Партија 2

Одлукa о додели уговора – Партија 3

Обавештење о закљученoм уговору – партија 1 – услуга штампања

Обавештење о закљученoм уговору – партија 2 – штампање Земунских новина

Обавештење о закљученoм уговору – партија 3 – израда промотивног материјала

05. април 2017.

Позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка рачунара, пројектора и резервних делова за електронску опрему по партијама. Број јавне набавке ЈН МВ-Д-9/17.

Конкурснa документацијa за јавну набавку мале вредности, набавка добара – Набавка рачунара, пројектора и резервних делова за електронску опрему по партијама. Број јавне набавке ЈН МВ-Д-9/17.

Позив за подношење понуде

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора за партију 1

Одлукa о додели уговора за партију 2

Одлукa о додели уговора за партију 3

Обавештења о закљученим уговорима за партију 1

Обавештења о закљученим уговорима за партију 2

Обавештења о закљученим уговорима за партију 3

31. март 2017.

17. март 2017.

Позив за подношење понуда за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова – Радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Р-2/17.
Конкурснa документацијa за јавну набавку у отвореном поступку, набавка радова – Радови на насипању и одржавању сеоских, пољских и других некатегорисаних путева по партијама.
Број јавне набавке ЈН ОП-Р-2/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

Обавештење о закљученoм уговору – Партија 2

Обавештење о закљученoм уговору – Партија 1

15. март 2017.

Позив за подношење понуда за ЈН мале вредности – услуге снимања и припреме материјала за објављивање.
Број МВ-У-8/17.
Конкурсна документација за ЈН мале вредности – услуге снимања и припреме материјала за објављивање.
Број МВ-У-8/17.

Позив за подношење понуда

Конкурснa документацијa

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Страна:12345