logo-beograda

Јавне набавке

16. јул 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-11/18
Услуга превоза ученика

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

29. јун 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-10/18
Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске и комуналне инспекције, обликовано по партијама
Партија 1 – Уклањање и рушење објеката на основу решења грађевинске инспекције
Партија 2 – Уклањање и рушење објеката на основу решења комуналне инспекције

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

22. јун 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-9/18
Набавка возила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

15. јун 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-7/18

Услуге штампања, блокови за инспекцију, израда промотивног материјала, штамапње земунских новина обликована по партијама

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације/појашњења 1

Конкурсна документација Измена 1

Додатне информације/појашњења 2

Конкурсна документација Измена 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

12. јун 2018.

15. мај 2018.

07. мај 2018.

25. април 2018.

20. април 2018.

20. април 2018.

Страна:12345