logo-beograda

Јавне набавке

20. септембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Р-15/18
Текуће поправке и одржавање осталих објеката – школских дворишта и терена на подручију ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

19. септембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-Д-14/18
Набавка грађевинског материјала са испоруком за потребе интерно расељених лица на територији ГО Земун, обликована по партијама

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

17. септембар 2018.

Број јавне набавке ЈН ОП-У-12/18
Услуга одржавања сервера и мреже ГО Земун

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

29. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Капитално одржавање објеката ГО Земун

Претходно обавештење

10. август 2018.

Број јавне набавке ЈН МВ-У-10/18
Услуга израде планова, елабората и процена из области ванредних ситуација, безбедност и здравља на раду, одбране и безбедности

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације/појашњења 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Радови на поправци степеништа на Гардошу

Претходно обавештење

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – дечија игралишта

Претходно обавештење

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Услуге стручног надзора над радовима на поправци степеништа на Гардошу

Претходно обавештење

09. август 2018.

Јавна набавка у отвореном поступку – Услуга закупа опреме за штампање са услугом одржавања уређаја.

Претходно обавештење

08. август 2018.

Страна:12345